Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas Tartu Ülikool, Keskkonnaagentuur Avaldatud: 13.12.2021  /  Uuendatud: 07.02.2024

MetsAnalüüs võrdleb SMI ja Natura 2000 metsade seireandmeid ning nende metoodikate ühisosa ning selle eesmärgiks oli võrrelda omavahel nii SMI kui Natura 2000 metsasid ning selgitada välja, kas andmestik sobib metsaökosüsteemi seisundi hindamiseks. 

Analüüsi tulemusena saab järeldada, et mõlemad seiremetoodikad vajavad edasist metoodikate ühtlustamist. Andmete säilitamine ja töötlemine vajab edendamist ja pikaajalise kasutuskvaliteedi tõstmist. Metsade elupaigaseire andmete analüüs peaks keskenduma konkreetsete elupaigatüüpide sees toimuvatele muutustele nagu näeb seda ette ka elupaikade rahvusvaheline raporteerimine. Erinevate elupaigalise esindatuse ja elupaikade sisemise suure varieeruvuse tõttu on selleks vaja kasutada metsade elupaigaseire ja SMI-alamandmestiku ühendandmestikku. Natura 2000 loodusaladel paiknevate metsaelupaikade rolli elurikkuse säilitamisel saab aga hinnata võrreldes Eesti metsade üldise seisundiga, mille kohta saab infot vaid SMI täisandmestikust. Mõlema analüüsi jaoks on aga vaja ühiselt ja üheselt kokku leppida metsamaa määratlus.