Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Väljaandja
Teemad
Kuupäev

Eesti väikejärvede batümeetriline seire (2019-2020)

Andis välja Keskkonnaagentuur | 18.03.2024

Batümeetrilise seire nõue tuleneb veepoliitika raamdirektiivist ning lähtuvalt riikliku keskkonnaseire pinnavee seire allprogrammist tuleb järvenõo batümeetria ehk sügavusmõõdistamine läbi viia kõigis veekogumites vähemalt kord 30-50 aasta jooksul.

Loe edasi

Eesti imetajate levikuatlas

Andis välja Keskkonnaagentuur | 19.03.2024

Uue Eesti imetajate levikuatlase eesmärgiks on anda aktuaalne ülevaade kõikide looduses vabalt esinevate imetajaliikide leviku kohta Eestis. Kogutavad andmed on aluseks ka uue Euroopa imetajate atlase tegemisel, mis peaks ilmuma aastal 2024.

Loe edasi

Narva linna keskkonnaseisund

Andis välja Keskkonnaagentuur | 18.03.2024

Narva on keerulise minevikuga linn Eesti idapiiril, mille lähiajalugu on olnud tihedalt seotud suurtööstustega. Seetõttu on ka linna keskkonnaseisund üle elanud raskeid aegu.

Loe edasi

Tartu linna keskkonnaseisund (2019)

Andis välja Keskkonnaagentuur | 18.03.2024

Põhjalik ning interaktiivse linnakaardiga varustatud 2018. aasta uurimus annab hinnangu neljale suuremale valdkonnale: veele, jäätmetele, välisõhu kvaliteedile ning elurikkusele ja looduskaitse temaatikale.

Loe edasi

Ulukite jäljevihik

Andis välja Keskkonnaagentuur | 18.03.2024

Käesolev “Ulukite jäljevihik” on mõeldud nii uudishimulikele loodusvaatlejatele, kui ka algajale jäljekütile.

Loe edasi

Forest management and protection in Estonia

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus | 18.04.2023

Eestil on alati olnud metsaga tihe side. Metsad mängivad ühiskonnas olulist rolli, pakkudes meile erinevaid ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi väärtusi, mistõttu tuleb pöörata suurt tähelepanu metsade ökoloogilise tasakaalu säilimisele.

Loe edasi