Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 13.12.2021  /  Uuendatud: 18.03.2024

Riguldi rannaniit. Foto: Märt HoltsmannKäesolevas aruandes analüüsiti pool-looduslike koosluste hooldamise toetuse mõju elurikkuse näitajatele riikliku keskkonnaseire raames. Uuringus kasutati taimekoosluste, päevaliblikate ja lindude seirete andmeid.

Uuritud taksonitest taimekooslustele ja lindudele mõjub pool-looduslike koosluste hooldamise toetus tõenäoliselt efektiivsemalt kui päevaliblikatele. Kõik uuritud taimekoosluste näitajad viitasid positiivsele pool-looduslike koosluste toetuse mõjule. Valdavalt ka kõik kasutatud lindude tunnused viitasid pool-looduslike koosluste toetuse otsesele või kaudselt positiivsele mõjule. Seevastu valitud päevaliblikate tunnused polnud enamikel juhtudel statistiliselt usaldusväärselt seostatavad poollooduslike koosluste hooldamise toetusega. Ainult päevaliblikate liigirikkus näitas toetusega positiivset seost. Sellest hoolimata on võimalik, et pool-looduslike koosluste toetus soodustab vähemalt kaudselt päevaliblikate arvukust, sest ilma toetuseta häviksid paljud päevaliblikate jaoks sobivad elupaigad.