Liigu edasi põhisisu juurde

Tuuleenergeetika arendamist piiravate kitsenduste kaardistamine ning vabade alade tuvastamine

Analüüsid
Keskkonnaseire
Narva tuhavälja tuulepark
Narva tuhavälja tuulepark Andres Meesak

Käesolev töö kaardistab tuuleenergeetika arendamist piiravaid maakasutuslikke kitsendused ning tsoneerib Eesti maismaa sellest lähtuvalt nelja klassi. Töö annab suuniseid tööstuslike elektrituulikute (edaspidi töös läbivalt elektrituulikute) asukoha valikuks. Töös käsitletakse Eesti maismaad ja siseveekogusid kuid ei käsitleta mereala.

Töö tulemused võivad erineda planeeringutest, sh kehtestatud või koostamisel olevates planeeringutes määratud tuuleenergeetika arendusaladest. Käesolev analüüs ei ole kavandatud kehtivate või koostatavate planeeringute kontrollmehhanismiks, kuna iga planeeringu koostamine ja kehtestamine on konkreetne kohapõhine protsess.

 

NB! Kaardi kasutamiseks mobiilis soovitame kasutada linki