Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 10.01.2024

ÕhusaasteÕhusaastel on oluline mõju nii inimeste tervisele kui ka meid ümbritsevale keskkonnale. Euroopas peetakse õhusaastet üheks peamiseks keskkonnaprobleemiks lisaks kliima soojenemisele.

Õhu kvaliteedil on otsene mõju inimese tervisele, põhjustades nii enneaegseid surmasid kui ka hingamisteede haigusi. Lisaks mõjutavad õhu saasteained maismaa ja vee ökosüsteeme, põhjustades keskkonna eutrofeerumist ja hapestumist ning bioloogilise mitmekesisuse kadu

Analüüs annab ülevaate Eestis viimase kümne aasta (2010–2020 a.) jooksul toimunud muutustest ja peamistest teguritest, mis on mõjutanud välisõhu kvaliteeti. Töö käsitleb seitset olulisemat välisõhu saasteainet: peenosakesed (PM10), eriti peened osakesed (PM2,5), benso(a)püreen (B(a)P), lämmastikoksiidid (NOX, NO2), vääveldioksiid (SO2), vesiniksulfiid (H2S) ja osoon (O3). Saasteainete ajalise trendi muutuste jälgimiseks on võrreldud riikliku õhuseire saasteainete kontsentratsioone ning välisõhu inventuuri heitkoguseid. Lisaks on töös ülevaade ka ammooniumlämmastiku (NH4-N) ja nitraatlämmastiku (NO3-N) sadenemiskoormuste ajaliste trendide kohta.