Liigu edasi põhisisu juurde
Uuringud ja aruanded
Andis välja Kliimaministeerium  /  Koostas Cambridge Ülikool Avaldatud: 19.03.2024  /  Uuendatud: 26.03.2024

Metsad neelavad atmosfäärist süsinikku fotosünteesi teel, et sünteesida orgaanilisi ühendeid. Seda süsinikku talletatakse puudes (puutüvedes, juurtes, oksades ja lehtedes). Metsad talletavad süsinikku ka metsamuldades ja alustaimestikus. Süsinikku eraldub langenud lehtede ja okste lagunemisel ja juurte kaudu.

Metsade jätkusuutlik majandamine aitab säilitada või suurendada süsinikuvarusid orgaanilises aines ja pinnases, sealhulgas talletada süsinikku puittoodetes ja kaasa tuua asendusefekti, ning pakkuda lahendust metsasüsiniku küllastusprobleemile, mille korral küps mets enam mingist hetkest kokkuvõttes süsinikku juurde ei seo (st süsiniku emissioonid ja sidumine tasakaalustuvad üksteist või emissioonid ületavad sidumist).

Selles raportis antakse ülevaade teaduskirjandusest kliimamuutuste ja metsa seostest ning võrreldakse viit Eesti metsamajandamise stsenaariumit ja nende mõju metsade CO2 sidumisele ning süsiniku talletamisele puittoodetes. Eesti metsade kasvuhoonegaaside emissioonide hindamiseks aastatel 2020 kuni 2120 kasutati riikliku metsainventuuri ja Eesti Keskkonnaagentuuri andmeid ning riikliku kasvuhoonegaaside inventuuri LULUCF metoodikat.

Märksõnad: bioenergia, raiemaht, küpsusraie, kliimamuutus, kasvuhoonegaas, metsamaa, metsamajandamine