Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 31.10.2022  /  Uuendatud: 10.01.2024

30DayMapChallenge kaart

Juba 1. novembril algab uus väljakutse! Vaata 2023. aasta Keskkonnaagentuuri kaarte SIIT.

30 päeva kaardi väljakutse (#30DayMapChallenge) jõudis ka Keskkonnaportaali. Soomlasest kaardientusiast Topi Tjukanovi ellu kutsutud uute kaartide loomise väljakutse sai alguse Twitteris 2019. aastal ja toimub igal aastal novembris.

2022. aastal Keskkonnaportaalis ilmunud kaardid valmisid Keskkonnaagentuuri kaardientusiastide käe all.  

 

 

Päev 30 - Remiks/Day 30 - Remix

2022. aasta puu hariliku pihlaka (Sorbus aucuparia) levik Eestis tänasel kaardil teise nurga alt. Kaardi aluseks on SMI andmed, kus pihlakas on ära toodud proovitükkide koosseisus või alusmetsas.  

Image

 

Abundance of Estonian tree of the year 2022 - rowan (Sorbus aucuparia) from a different angle. Map is based on the NFI data. Click on the map to see enlarged image.   

Image

Päev 29/
Day 29 -OutOfMyComfortZone

Kaardilt leiab infot Eestis esinenud tornaadode, vesipükste ja tolmukuradi kohta aastast 1922 kuni 2022. Klõpsates allpool oleval lingil leiad kaardilt ka nende nähtuste asukoha ja tekkinud kahjude kohta rohkem infot: Kaardilood.  

Image

 

Päev 28 - 3D/
Day 28 - 3D

Tallinn-Harku aeroloogiajaama 3D mudeli koostamisel on kasutatud 482 drooniga tehtud fotot. Millega täpsemalt jaamas tegeletakse, seda saab uurida virtuaalse ekskursiooni abil: https://ilmajaam-kaur.hub.arcgis.com/  

 

 

 

 

 

 

Päev 27 - Muusika/Day 27 - Music

Eestis elab 128 liiki laululinde 23 sugukonnast. Tänaselt kaardilt leiad nende laululindude vaatlused, mis esitatud läbi loodusvaatluste äpi ja loodusvaatluste andmebaasi aastatel 2020-2022. Suuremaks vaateks klõpsa kaardil.  

Image

 

There are 128 species of songbirds from 23 families in Estonia. On today´s map you can find songbird observation from 2020 to 2022 gathered by volunteers using Nature observation app and database. Click on the map to see enlarged image.   

Image

 

 

 

Päev 26 - Saar(ed)/Day 26 - Island(s)

2400 Eesti saart moodustavad 9,6% Eesti pindalast. Kui paigutada kõik saared Eesti kaardil mandri peale, siis katab see ära 10,6% pindalast. 

Image

 

2400 islands in Estonia form 9,6% of the total area of Estonia. When placed on the mainland they cover 10,6%. Click on the map to see enlarged image. 
 

Image
 

Päev 25 - Kaks värvi/Day 25 - 2Colours

Pintsliga tõmmatud Eesti põhjavee koondseisund 2019. aasta põhjal. Eristatud on hea (sh ohustatud) ja halb seisund.
Suuremaks vaateks klõpsa kaardil. 

Image

 

Brush strokes show the status of groundwater in Estonia based on 2019 data. A distinction is made between bad (including threatened) and good condition.  Click on the map to see enlarged image. 

Image
 

Päev 24 - Fantaasia/Day 24 - Fantasy

Eesti Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja keskkonna-auditeerimissüsteemi (EMAS) sertifikaadiomanikud moodustavad tähtkujud kui nende tegevuskohad omavahel ühendada. Loe EMAS sertifikaadi kohta rohkem Keskkonnaagentuuri kodulehelt

Image

 

When connecting the stars the Estonian EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) registered companies form constellations in the night sky.  Click on the map to see enlarged image.  

 

Image
 

Päev 23 - Liikumine/Day 23 - Movement

Jäätmete eksport/import aastatel 2004-2021 riikide lõikes.

Meie rahvusvaheline jäätmekaubandus on küllaltki laia haardega ja lähtekoha/sihtkoha riike on üle terve maakera ja peagu kõikidel kontinentidel (va Antarktika). Märkimisväärne on, et meie andmed ei näita rahvusvahelises jäätmekaubanduses olulist muutust nn koroona aastatel (2020-2021), kui muu rahvusvaheline kaubandus kiratses.

Klõpsa kaardil, et näha interaktiivset versiooni.

 

jäätmete import eksport

Päev 22 - Null/Day 22 - NULL

 

Image

 

Igal eestlasel on oma seenekoht. Märkisime kaardile kõik head seenekohad, mida on teistega jagatud. Kui tahad leida siiski kodulähedasi potentsiaalseid seenekohti vaata ELME projekti mudeleid:  https://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9db1c0379be24a13a94c5ad6e4829320

 

Päev 21 - Andmed: Kontur rahvastiku andmestik/
Day 21 - Data: Kontur Population Dataset

Siin ei ela kedagi. Tänase kaardi tegemiseks kasutasime Kontur Population andmestiku 2022. aasta andmeid, et märkida kaardile alad kus ei ole ühtegi elanikku. Need alad kokku moodustavad ca 43 protsenti Eesti maismaast. Võrduseks on kaardil ka kaitstavate alade piirid.

Image

 

Nobody lives here. We used given dataset – Kontur Population for year 2022 to illustrate the areas with no inhabitants. It’s about 43% of Estonia’s mainland area.

To put this data to perspective, we added protected areas on the map.

Image

 

Päev 20 - Minu lemmik.../Day 20 - My favourite...

Eestlaste lemmik suvepüha – jaanipäev. Kas 23. juunil sajab alati vihma? Ajalooline sademete tõenäosus (%) 23. juunil, 1991-2020 andmetel.

Image

 

Estonians favourite summer holiday – Midsummer Day. Will it rain on June 23rd? This map shows historical probability (%) of rain on June 23rd, based on observations 1991-2020.  

Image

Kõige suurem võimalus selge taevaga jaanipäevaks on Harjumaal, Viljandimaal ja Jõgevamaa edelaservas (Võrtsjärve madalikul) Võrtsjärve lõunatipust mööda Väikest Emajõge ning Peipsi järve ääres. Suhteliselt suured sademete tõenäosused (52-58%) ilmnevad jaanilaupäevaks Ida-Virumaal, Pärnumaal ning Lääne-Eesti saartel. Ent Kihnu saarel on sajuvõimalus kõige väiksem võrreldes teiste saartega. Suured sajuvõimalused (54-58%) ilmnevad ka kõrgustike piirkondades (Pandivere, Otepää ja Haanja). Saju koondumine kõrgustike ümber on loogiline, kuna kõrgustikud annavad jõudu hoovihmapilvede arengule. Ka Eesti servaalad jäävad sageli kaugemalt mööduvate niiskete madalrõhkkondade mõjuvälja. Loe pikemalt kaardiloost

 

Päev 18 - Sinine/Day 18 - Blue

Panime kaardile Saaremaa parimad mustika kohad. Kui tahad näha kus Sinu kodukandis võiks mustikaid leiduda, siis uuri ELME projekti kaardikihte siia klõpsates.  

On today´s map we have the best places to find BLUEberries in Saaremaa. If you are interested in other places in Estonia check out this link here.

Image

 

Päev 19 - Maakera/Day 19 - Globe

Meestepäeva pühendsuega kaart meie kallitele ja erilistele Keskkonnaagentuuri meestele! Nii erakordset inimtüüpi leidub ainult Eestis! Saame rõõmuga tõdeda, et seda mehist väge jagub meil kõikidesse Eesti piirkondadesse! Oleme igaühe teist üle väga uhked ja tänulikud ning soovime teile ägedat meestepäeva! 

Interaktiivse kaardi nägemiseks klõpsa pildil.  

maakera kaart kiirtega
 

 

Päev 17 - Ilma arvutita tehtud kaart/Day 17 - Map without a computer

Liivale joonistatud Eesti kaardil tähistavad valged kivikesed kassikaku (Bubo bubo) pesitsuskohti Eestis. Meie suurim kakuline (selline hane suurune) pesitseb peamiselt valgusrikastes männikutes ja suuremate soode ümbruses. Viimase hinnangu järgi pesitseb Eestis 30–50 paari kassikakke ja nende arvukus kahjuks langeb.

Image

 

On today´s map, you can find Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) nest sites in Estonia. Our largest owl (the size of a goose) nests mainly in light-rich pine forests and around raised raised bogs.

According to the latest estimate there are 30-50 pairs left in Estonia but the number is unfortunately decreasing.  

Image

 

Päev 16 - Minimaalne/Day 16 - Minimal

Mis ühele on väike, võib teisele suur olla. Kaardil on Eesti pikim jõgi – Võhandu, võrreldes maailma pikima Niiluse jõega.

Image

 

What is small to one maybe big to another. Estonia´s longest river Võhandu compared to the world´s longest Nile river.   

Image

 

Päev 15 - Toit/Day 15 - Food

Kuidas hakkama saada, kui satud Ruhnu saarele. ELME projektiga kaardistatud ökosüsteemiteenused – marjad ja söögiseened. Vaata rohkem Keskkonnaportaali kaardilugudest. Suurema Ruhnu kaardi nägemiseks klõpsa kaardil. 

How to cope if you happen to end up on Ruhnu Island? With the help of ELME project we mapped some of the edible services ecosystem has to offer, like berries and mushrooms.  To see more click here, click on the  Ruhnu map to enlarge.  

Image

 

 

Päev 14 - Heksagon/Day 14 - Hexagons

2022. aasta puu hariliku pihlaka (Sorbus aucuparia) levik Eestis. Kaardi aluseks on SMI andmed, kus pihlakas on ära toodud proovitükkide koosseisus või alusmetsas. 

Image

 

Abundance of Estonian tree of the year 2022 - rowan (Sorbus aucuparia). Map is based on the NFI data. 
 

Image

 

Päev 13 - 5MinutiKaart/Day 13 - 5MinuteMap

Kui järvenimed kajastaks järvede suurusi. Eesti järvede nimed sõltuvalt järvede pindalast. 

Image

 

Päev 12 - Skaala/ Day 12 - Scale

Tänaselt kaardilt leiad Euroopa riigid reastatud nende rannajoone pikkuse järgi (kilomeetrites). 

 

Image

 

Päev 11 - Punane/Day 11 - Red

Kaardil on pilv-maa välgulöögid, mis registreeritud tänavu NORDLIS välgudetektorite võrgustiku poolt. Kokku on näha 36 969 välgulööki. Suuremaks vaateks klõpsa kaardil. 

Image

 

Today´s map has all the cloud-to-ground ligthning flashes recorded in Estonia in 2022 by the NORDLIS. Alltogether the map has 36 969 flashes. Click on the image to enlarge. 

Image

 

Päev 10  - Halb kaart/Day 10 - BadMap

Keskkonnaagentuur ei tee halbasid kaarte, seetõttu esitasime väljakutse tehisintellektile. Mis arvad, kelle kaart on halvem, kas inimese või masina tehtud?

Image

 

Estonian Environment Agency´s experts don´t make mad maps, so they challenged an AI. What do you reckon: who makes worse maps? 
 

Image
 

 

Päev 9  - Ruum/Day 9 - Space

Ruum, avarus ja vaikus. Kui vajad rahu ja eraldatust, siis vaata kaardilt, kus on kõige vaiksemad paigad Eestis. Vaata ka teisi looduse hüvesid ELME projekti raames kaardistatud ökosüsteemiteenuste kaardiloost.

Image

 

Space, vastness and silence. Click on the map below to find the quietest places in Estonia. Also, check out what else nature has to offer from this map story of ecosystem services put together as part of the ELME Project.
 

Image

 

Päev 8  Andmed - OpenStreetMap/Day 8  Data - OpenStreetMap

Endale kõige lähema kaitstava ala leiad Keskkonnaportaali kaardilt https://register.keskkonnaportaal.ee/register (Vali: Kaardikihid > Looduse kaitse > Kaitstavad loodusobjektid > Kaitsealad)

Kas eestlasel on võimalik linna keskusest jõuda 5-, 10-, 15- või 20-minutilise autosõiduga mõnele kaitstavale alale, et võtta puhkust linnamelust ja nautida looduskeskkonda?

On küll! Klõpsa kaardil, et näha rohkem. 

Image

 

Is it possible for an Estonian to drive 5 to 20 minutes from the city center to a protected area to take a break from city life and enjoy the natural environment?  

Yes, it is! Click on the map to find out more. 

Image

 

Päev 7 - Raster/Day 7 - Raster

Nii paistavad Eesti metsad välja vastava tarkvaraga töödeldud satelliidipildil (kaugseire projekt 2020). Piksli suurus on 18 m. Kaardi suuremalt nägemiseks klõpsa pildil. 

Image

 

 

Map of stands, compiled during the remote sensing project in 2020. Pixel size is 18 meters.
Click on the map to enlarge.

Image

 

Päev 6 - Võrgustik/ Day 6 -Network

Kuidas teada meie pinna- ja põhjavee seisukorda? Ikka proove võttes, mõõtes, analüüsides. Nii saame  ka jälgida ja prognoosida muutusi. Kaardil on riiklik veeseire võrgustik.

Image

 

 

 

Päev 5 - Ukraina/ Day 5 - Ukraine

Rändlinnud ühendavad maailma. Kaardil on Ukrainas ning Eestis rõngastatud linnud ning nende taasleiud. Rohkem infot rõngastuse kohta leiad keskkonnaportaalis looduskaitse teemalehelt. Kaardi suuremalt nägemiseks klõpsa pildil. 

Image

 

 

Päev 4  Värv - Roheline/Day 4  Colour - Green

Sinivetikate õitseng vaadatuna kosmosest. Sentinel-2 satelliidipilt on tehtud tänavu augustis Läänemere kohal. Klõpsa pildil, et näha suuremat vaadet.

 

Image

 

 

 

The beauty of algal blooms seen from space. Sentinel- 2 satellite image is taken over the Baltic Sea, August 2022. Click on the image to enlarge the view.

Image

 

 

Päev 3 - Polügoon/ Day 3 - Polygons

Näide taaskasutusest põllumajanduses. Kaardilt leiab põllud, kus muuhulgas kasutatakse väetisena ka reoveesetteid ja puidu põletamisel tekkinud tuhka. Kaardi loomisel on kasutatud infosüsteemis KOTKAS registreeritud ettevõttete andmed.

Päev 2 - Jooned /Day 2 - Lines

1. novembril algas hundijaht ja Keskkonnaagentuur tuletab meelde, et telemeetriaseadmega huntidele ning nende gruppidele on jahipidamine keelatud

Telemeetrilise kaelusega noore hundi kahe aastane teekond Eestist Venemaale (2019-2020.) Klõpsa kaardil, et rohkem näha.

 

Image

 

 

 

A map of a long journey taken by a telemetrically tagged young wolf (2019-2020). Click on the map to read more.  

Image

 

 

Päev 1 - Punktid / Day 1 - Points

Eestis on ligi 42 000 puurkaevu ja -auku. 80% nendest on tarbekaevud olmevee saamiseks. Üle 2000 puuraugu kasutatakse hüdrogeoloogilisteks uuringuteks.

Kaardil on puurkaevude tihedus 3 km võrgustikus. Mummu suurus näitab mitu kaevu antud ruudukeses on.

Suurema vaate kuvamiseks klõpsa kaardil.

Image