Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 13.12.2021  /  Uuendatud: 10.01.2024

Elupaigatüüpidesse kooskõlastatud uuendusraiete ja raadamiste teatiste paiknemine aastatel 2015-2016Käesolevas analüüsis on võrreldud erinevate andmeallikate põhjal saadud metsaelupaikade seisundi üldhinnanguid - kasutatud on nii elupaigainventuuride andmebaasi andmeid kui ma metsaelupaikade seire andmeid. Analüüsi eesmärgiks oli kahte erinevat andmestikku aluseks võttes jõuda metsaelupaigatüüpide üldhinnanguteni. 

Analüüsi tulemustena leiti, et kui elupaigainventuuride andmebaasist lähtuvalt hinnati 2013-2018 perioodi üldine seisund halvaks 4 metsaelupaiga puhul, ebapiisavaks 6 metsaelupaiga puhul ning soodsaks 1 metsaelupaiga puhul, siis metsaelupaikade seire 2014-2018 valimile tuginedes hinnati kõigi metsaelupaikade üldine seisund halvaks.

Metsakadude satelliitseire analüüsil leiti, et viimasel aruandeperioodil (2013-2018) on arvel olevates metsaelupaikades aset leidnud metsakadu suurusega 3589 ha (18% inventeeritud elupaikade pindalast).