Liigu edasi põhisisu juurde
Keskkonnaamet | 01.12.2022
keskkonnaotsuste infosüsteemi avaleht

Keskkonnaameti algatatud või heaks kiidetud keskkonnamõju hindamise aruanded ning keskkonnamõju hindamise strateegilised aruanded kolisid keskkonnaotsuste infosüsteemi. Uues registris on loodud mitmeid uusi funktsioone, näiteks on loodud kaardirakendus erinevate keskkonnamõju hindamise aktide leidmiseks. Keskkonnaameti klientidele registriga seoses lisakohustusi seega ei lisandu.

Registrit said juba mõnda aega kasutada  Keskkonnaameti spetsialistid, nüüd on see kättesaadava ka laiemale avalikkusele. Varem sai avalikkus aruannetega tutvuda Keskkonnaameti keskkonnateenuse portaali kaudu. Seni kasutati Keskkonnaametis algatatud või heaks kiidetud keskkonnamõju hindamiste (KMH) ja keskkonnamõju strateegiliste hindamiste (KSH) aruannete ja neid koostanud ekspertide info koondamiseks keskkonnalubade infosüsteemi KLIS2.

Infosüteem KLIS2 on kavas sulgeda. Et tagada jätkuvalt aruannete hõlbus kättesaadavus ja töödeldavus nii Keskkonnaameti spetsialistidele kui avalikkusele, oligi vaja luua uus register keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS.

Keskkonnamõju hindamisi algatavad ja viivad läbi erinevad otsustajad. Olenevalt taotletavast tegevusloast või koostatavast planeeringust või kavast võib otsustajaks olla kas Keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused, Transpordiamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet või muu asutus. Uuest registrist infosüsteemis KOTKAS leiab ainult Keskkonnaametis algatatud või heakskiidetud keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanded.

Teiste otsustajate aruandeid KOTKASE registris ei ole, need on leitavad vastavalt otsuse teinud asutuste dokumendiregistrite kaudu. Kehtivate planeeringute keskkonnamõju strateegiliste hindamiste aruanded on edaspidi leitavad planeeringute andmekogu kaudu.

Uus register pakub uusi lisavõimalusi, näiteks on loodud kaardirakendus erinevate keskkonnamõju hindamiste leidmiseks. Lisaks on keskkonnakaitselubade menetlused ja nende raames läbiviidud keskkonnamõju hindamise info ning aruanded  nüüdsest uues registris seostatud. 

Keskkonnamõju hindamise menetlus toimub jätkuvalt dokumendihaldussüsteemi kaudu. Keskkonnaameti klientidele registriga seoses lisakohustusi seega ei lisandu.

KLIS 2 kaudu on senini olnud leitavad Keskkonnaametis heakskiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH/KSH aruanded. See tähendab aruandeid, mis on valminud alates 2009. a veebruarist kuni selle aasta suveni. Uude registrisse keskkonnainfosüsteemis KOTKAS on üle kantud enamik Keskkonnaameti poolt heaks kiidetud aruannetest. Mõned vanematest aruannetest võivad uues registris jääda leidmata.

LIIVI REINHOLD
avalike suhete peaspetsialist
+372 5348 7657
@email

Lisa kommentaar

Restricted HTML

  • Lubatud HTML- märgendid: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehe aadressid ja e-posti aadressid muutuvad linkideks automaatselt.
Samal teemal
Vaata kõiki