Liigu edasi põhisisu juurde

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril

Vesi
Keskkonnainvesteeringute Keskus 06.01.2023
vesi

KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) avab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril kell 10. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 800 tuhat eurot.

Toetus on mõeldud elanikele, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal, kuid kes ei ole ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga ühel või teisel põhjusel liitunud. Toetuse eesmärgiks on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine.

Eraisikute veetaristu toetuse eelarve on ligikaudu 800 tuhat eurot. „Vooru eelarvest tulenevalt saame sel korral vastu võtta hinnanguliselt 300 taotlust. Tegemist on Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 teistest projektidest vabanenud rahaga, millest paljud on tehtud kas odavamalt või on mingil põhjusel projekt jäänud tegemata,“ sõnab KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuht Kai Eisenberg. Ta rõhutab, et uuel rahastusperioodil Euroopa Liit enam eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu arendamist suure tõenäosusega ei toeta, seega avaneb jaanuaris viimane võimalus seda toetust taotleda.

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Toetust makstakse standardiseeritud ühikuhinna alusel, toetuse summad on toodud KIKi kodulehel.

Toetust on võimalik taotleda, kuniks eelarves raha jätkub ja taotlejatel peab olema võimalus omaosaluse katmiseks. Töödega ei tohi alustada enne rahastusotsuse saamist ning plaanitud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul. Need majapidamised, kes kahe taotlusvooru vahel liitumise oma kuludega ära tegid, paraku tagantjärele toetust ei saa.

KIK juhib taotlejate tähelepanu sellele, et taotluse juurde on kohustuslik esitada torustike rajamise korral piirkondliku vee-ettevõtja väljastatud kehtivad liitumistingimused. Kogumismahutite või omapuhastite rajamisel tuleb esitada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse poolne kinnitus, et antud kinnistul puudub võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning viie aasta jooksul ei planeerita seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt rajada.

Täpsemat infot toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt. Taotlemine käib läbi E-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mis avalikustatakse vooru avamisel. Vormi on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (@email) kui paberil (Narva mnt 7a, 15172, Tallinn). Paberil saates tuleb arvestada, et taotlused seatakse järjekorda KIKis registreerimise aja järgi.

Eraisikute veetaristu toetuse eelmine voor kestis aastatel 2018 - 2021 ning kolme aastaga jagati inimestele 17,37 miljonit eurot. Korraliku veevärgi sai Eestis selle käigus 9300 ja nõuetekohase reoveesüsteemi 13 000 inimest.

Toetust antakse Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi meetmest „Veemajandustaristu arendamine”. Veekaitse valdkonda toetab Keskkonnaministeerium.

 

Elise Teemus
kommunikatsioonispetsialist
 

Lisa kommentaar

Restricted HTML

  • Lubatud HTML- märgendid: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehe aadressid ja e-posti aadressid muutuvad linkideks automaatselt.
Samal teemal
Vaata kõiki