Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 08.08.2023  /  Uuendatud: 23.04.2024

Muutuva kliima oludes on suurenenud risk looduskatastroofidele, sealhulgas üleujutustele. Üleujutustel võib olla oluline negatiivne mõju inimeste elule, tervisel ja varale. Lisaks mõjutavad üleujutused looduskeskkonda ja populatsioone ning võivad endaga kaasa tuua laialdase reostuse leviku.

Rannikualade üleujutuste tõenäosusstsenaariumite arvutamise ja kaardistamise eesmärk on aidata kaasa üleujutustest tulenevate riskide maandamisele. Antud töö võimaldab teha paremaid planeeringuid ja otsuseid üleujutusohuga piirkondades, vähendades seeläbi negatiivset mõju inimeste tervisele ja varale ning looduskeskkonnale.

Rannikualade üleujutuste tõenäosusstsenaariumite koostamise ja kaardistamise käigus arvutati maksimaalse veetaseme tõenäosusstsenaariumid 10, 50, 100 ja 1000 aasta kohta. Arvutused teostati Keskkonnaagentuuri rannikumere jaamade ning mitmete jaamade vaheliste alade kohta, kus senini ei oldud veel ekstreemseid üleujutustõenäosuseid hinnatud. Arvutuste põhjal koostati iga tõenäosusstsenaariumi kohta kaardikiht, mis visualiseerib üleujutatud ala ulatust.

Vaata lähemalt Üleujutusalade kaardikiht