Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Väljaandja
Teemad
Kuupäev

Looduskaitse arvudes 2023

Andis välja Keskkonnaagentuur | 10.05.2024

2024. a looduskaitsekuu alguseks valminud kaardilugu, mis võtab kokku 2023. aastal toimunud muutused looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektides.

Loe edasi

Ulukiasurkondade seisund

Andis välja Keskkonnaagentuur | 19.07.2023

Kaardilugude kogumik „Ulukiasurkondade seisund“ on ajakohastatud uute seireandmetega. Kogumikus on lühikokkuvõtted jahiulukite asurkondade seisunditest ja seireandmed on visualiseeritud interaktiivsete kaartide-graafikutega. Kaardilugusid uuendatakse iga-aastaselt seiretulemuste põhjal.

Loe edasi

Looduskaitse arvudes

Andis välja Keskkonnaagentuur | 15.05.2023

Värskest 2023. aasta Keskkonnaagentuuri looduskaitse ülevaatest selgub, et Eesti pindalast (koos territoriaalmerega) on kaitse all 23,4 protsenti ning maismaal on kaitsealust territooriumi 19,8 protsenti.

Loe edasi

Looduskaitse statistika

Andis välja Keskkonnaagentuur | 13.02.2023

Eesti looduskaitse statistika andmed on nüüdsest kantud interaktiivsetele graafikutele ja kaartidele. Interaktiivne sisu võimaldab vaadata igapäevaselt uuenevaid kaitstavate alade statistilisi näitajaid maakondade, kohalike omavalitsuste ja kaitstavate objektide tüüpide kaupa. 

Loe edasi

Ulukite arvukus ja küttimine

Andis välja Keskkonnaagentuur | 07.07.2022

VÄRSKED ANDMED! Keskkonnaportaalis on avaldatud 2024. aasta aruanne ulukiasurkondade seisundist koos küttimissoovitustega ning ulukite tekitatud metsakahjustused.

 

 

Loe edasi