Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Väljaandja
Teemad
Kuupäev

Ehitus- ja lammutusjäätmete teke ja käitlemine

Andis välja Keskkonnaagentuur | 17.06.2024

UUS KESKKONNAPORTAALIS! Eestis on ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutuse tase kõrge. Sellest suure osa moodustab aga jäätmete kasutamine tagasitäiteks, samas kui jäätmehierarhia ja ringmajanduse seisukohast tuleks eelistada korduskasutust ja jäätmete materjalina ringlussevõttu.

Loe edasi

Biomassi tuhkades sisalduvate dioksiinide ja furaanide uuring

Andis välja Kliimaministeerium | 12.12.2022

Käesolev uuring annab ülevaate Eestis biomassi põletamisel tekkivates põhja- ja lendtuhkades sisalduvate dibenso-p-dioksiinide, polüklooritud dibensofuraanide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide sisaldustest ning võrdleb nende tuhkade vastavust Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele.

Loe edasi

Jäätmete ringlussevõtu võimekuse analüüs

Andis välja Kliimaministeerium | 27.06.2022

Analüüs annab vastuse, kui suured käitlusvõimsused (eelkõige ringlussevõtt) on meil erinevate suuremate jäätmeliikide osas olemas ja kui suur võimekuse osa on meil puudu. Info on vajalik planeerimaks meetmeid ja vahendeid riigi jäätmekavas, sh erinevate toetusmeetmete suunamist.

Loe edasi