Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Väljaandja
Teemad
Kuupäev

Soo aastaraamatud

Andis välja Keskkonnaagentuur | 29.12.2021

Valminud on soo aastaraamat 2023. Soo aastaraamatutes on avaldatud Endla soostiku idaosas läbi viidud hüdrometeoroloogiliste vaatluste tulemused.

Loe edasi

Hüdroloogilised kvartaliülevaated

Andis välja Keskkonnaagentuur | 28.12.2021

Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakond koostab hüdroloogilise kvartaliülevaate iga kvartali järgse kuu viimasel kuupäeval. Kvartaliülevaade on pooloperatiivne kokkuvõte veevarudest Eesti jõgedes ja järvedes, kus püsiseirejaamade abil seiret tehakse.

Loe edasi

Hüdroloogilised aastaraamatud

Andis välja Keskkonnaagentuur | 20.12.2021

Hüdroloogilisi aastaraamatuid koostatakse alates 1923. aastast. Aastaraamatus esitatakse lõppenud aasta hüdroloogiliste vaatluste ja mõõtmiste peamised tulemused.

Loe edasi

Suurkiskjate rakendusuuringud

Andis välja Keskkonnaagentuur | 16.12.2021

Uuringud on seotud Eesti suurkiskjate (karu, hunt, ilves) elupaiga kasutuse ja toitumisega, nende geneetikaga, samuti kahjustuste ekspertiiside parandamisega.

Loe edasi

Uluksõraliste rakendusuuringud

Andis välja Keskkonnaagentuur | 16.12.2021

Uluksõraliste rakendusuuringute teemad keskendusid elupaigakasutusele eri aastaaegadel, asustustihedusele, kahjustuste hindamismetoodikatele, haigustekitajatele ja viljakusele ja seiremetoodikate parendamisele.

Loe edasi