Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas Tartu Ülikool Avaldatud: 13.12.2021  /  Uuendatud: 07.02.2024

LiblikaseireKäesoleva töö eesmärgiks oli esitada parimal olemasoleval teadmisel põhinevad soovitused päevaliblikate seire valimi laiendamiseks, mis võimaldaks koguda informatsiooni senisest suurema arvu alade ja koosluste kohta ning kirjeldada muutusi päevaliblikate kooslustes riigis tervikuna. 

Soovituste tegemisel lähtuti sellest, et iga-aastane seiremaht ei tohiks suureneda ja senised (püsi)seirealad peaksid säilima, kuid muutub nende külastamise intervall. Soovitusi tehes arvestati ohustatud ja Loodusdirektiivi liikidega. 

Analüüsi tulemustena leiti, et päevaliblikate seire peaks koosnema järgmistest alamprogrammidest: 1) seirest senistel püsiseirealadel, 2) seirest juhuseirealadel ning 3) ohustatud/Loodusdirektiivi liikidele keskenduvast liigiseirest. Senistel püsiseirealadel jätkuks päevaliblikate seire senise metoodika alusel, kuid üheaastase seiresammu asemel kasutataks kolmeaastast seiresammu. Päevaliblikate seireskeemi keskseks täienduseks oleks seire juhuvaliku teel leitud seirealadel. Liigiseire lisandumine oleks oluline selliste ohustatud liikide seisundi hindamiseks, kes on liiga haruldased saamaks informatsiooni kahe ülejäänud alamprogrammi raames.