Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus Avaldatud: 24.01.2023  /  Uuendatud: 19.03.2024
Jalgsema karstijärvik õhtuvalguses
Jalgsema karstijärvik õhtuvalguses Marko Vainu

2022. aastal viidi läbi keskkonnaministri määrusega kinnitatud oluliste allika- ja karstialade nimekirja ajakohastamine. Töö eesmärk oli korrigeerida piire ning vajadusel nimekirja täiendada. 

Karsti- ja allika-alad on tähtsad pinna- ja põhjavee üksteiseks ülemineku ja kummagi kvaliteedi kaitsmise seisukohalt. Sademetega maapinnale jõudnud vesi liigub põhjavette kõige kiiremini just karstialadel. Maa sees põhjaveena liikuv vesi väljub maapinnale aga allikate kaudu. Seega on karstialadel suur oht põhjavee reostamiseks. Allika-aladel on aga oht reostada värskelt põhjaveest pinnaveeks muundunud vett. Seetõttu on oluline rakendada mõlematel ettevaatusabinõusid veekvaliteedi kaitseks. Seda on võimalik tulemuslikult teha vaid juhul, kui nii allikate kui karstivormide asukohad on teada ja avalikult kättesaadavad. 

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal on piiritletud põhja- ja pinnavee moodustumise seisukohalt erilist tähtsust omavad alad – olulised allika- ja karstialad. Neil kehtivad allikate, karstivormide ja -järvikute ümber rangemad piirangud kui mujal Eestis.

Keskkonnaagentuuri tellimusel täpsustas Tallinna Ülikooli ökoloogia keskus 2022. aastal välitööde põhjal nitraaditundliku ala olulistel allika- ja karstialadel asuvate allikate, karstivormide ja karstijärvikute asukohti ning piire. Lisaks tehti ettepanekud olemasolevate oluliste allika- ja karstialade nimekirja ja piiride muutmiseks. Mitmete seni nimekirjas olevate alade kohta tehti ettepanek need välja arvata. Peamiselt põhjusel, et need asuvad juba niikuinii kaitsealade territooriumitel, aga ka põhjusel, et neil rakenduvad ranged piirangud on veekaitseliselt liiga väikese mõjuga. Samuti tehti ettepanek üksikute põhjavee tekke seisukohalt oluliste alade nimekirja lisamiseks.