Liigu edasi põhisisu juurde
Täpsem otsing
A date or date range
Close

Pealkiri Kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras Artikli tüüp Sisu tüüp Koostaja
Keskkonnaagentuuri kimalaste seire metoodika väljatöötamise projekti aruanne (2019) 04.08.2020 Analüüsid Sisuleht Keskkonnaagentuur
"Eesti looduse kaitse" kogumikud 29.11.2021 Väljaanded ja ülevaated Sisuleht Keskkonnaagentuur, Keskkonnateabe Keskus, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus
Poollooduslike koosluste hoolduse mõju päevaliblikatele riikliku seire andmete põhjal (2020) 02.12.2021 Analüüsid Sisuleht Keskkonnaagentuur
Poollooduslike koosluste hooldustoetuse efektiivsuse hindamine elurikkusele riiklike keskkonnaseirete põhjal (2019) 13.12.2021 Analüüsid Sisuleht Keskkonnaagentuur
Bioloogilise mitmekesisuse indikaatorite analüüs erinevate metsaseireskeemide põhjal (SMI ja Natura2000-metsaelupaigad) 13.12.2021 Analüüsid Sisuleht Tartu Ülikool, Keskkonnaagentuur
Ülevaade loodusdirektiivi metsaelupaikade seisundist (2013-2018) elupaigainventuuride ja seireandmete põhjal 13.12.2021 Analüüsid Sisuleht Keskkonnaagentuur
Päevaliblikate seire analüüs 13.12.2021 Analüüsid Sisuleht Tartu Ülikool
EELISe andmestikud 29.12.2021 Sisuleht
ELME kaardikihtide rakendamine üldplaneeringu rohevõrgustiku planeerimiseks 29.12.2021 Analüüsid Sisuleht Keskkonnaagentuur
Kaitsealadel üle Eesti algasid metsaelupaikade inventuurid 19.04.2022 Uudis Keskkonnaamet