Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Kliimaministeerium  /  Koostas Keskkonnaagentuur Avaldatud: 27.06.2022  /  Uuendatud: 18.06.2024

Jäätmete ringlussevõtu võimekuse analüüsi eesmärk on anda ülevaade Eestis tekkivate jäätmete kohapealsest käitlusvõimekuse arendamisvajadustest arvestades jäätmetekke trende ja olemasolevaid käitlusvõimekusi.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud analüüs annab vastuse, kui suured käitlusvõimsused (eelkõige ringlussevõtt) on meil erinevate suuremate jäätmeliikide osas olemas ja kui suur võimekuse osa on meil puudu. Tulemused aitavad planeerida vahendeid valdkonnadesse, mis seda vajavad. Info on vajalik planeerimaks meetmeid ja vahendeid riigi jäätmekavas, sh erinevate toetusmeetmete suunamist.

Analüüsi koostamisel on arvesse võetud jäätmetekke trende ja olemasolevat käitlusvõimekust, muuhulgas puudutab analüüs biojäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, plastijäätmeid ning ohtlikke jäätmeid.

Kaardiloo suures aknas kuvamiseks, jagamiseks jm toiminguteks vaata kaardilugu SIIT. 

 

Märksõnad: jäätmed, jäätmeringlus, ringlus, jäätmekäitlus, jäätmeteke, biojäätmed, ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, lammutusjäätmed, pakend, pakendijäätmed, plastijäätmed, paberijäätmed, kartongijäätmed, klaasijäätmed, tekstiilijäätmed, probleemtooted, plast, paber, kartong, klaas, tekstiil.