Liigu edasi põhisisu juurde

Jäätmekäitluse trendid 2014-2018

Analüüsid
Jäätmed

Pääsküla prügila (Marit Leevik)Käesolevas analüüsis on toodud ülevaade erinevate jäätmeliikide trendidest aastatel 2014-2018.

Käsitletavad jäätmeliigid on:

  •  Põlevkivitööstuse jäätmed 
  • Ohtlikud jäätmed 
  • Ehitus- ja lammutusjäätmed 
  • Plastijäätmed 
  • Biolagunevad jäätmed 
  • Olmejäätmed 
  • Pakendijäätmed 
  • Probleemtoodete jäätmed