Liigu edasi põhisisu juurde

Kokku osutati EMHI-s 2004. aasta jooksul tasulisi teenustöid 1,506 miljoni krooni eest, arvestamata lennumeteoroloogia osakonna sissetulekuid.

Sissetulekud 2004

Tasulise infotelefoni arvelt oli üldine sissetulek 2004. aastal, mil teenindamine oli organiseeritud läbi kõigi Eestis tegutsevate operaatorite, 89 485 krooni. Kõige sagedamini helistati läbi EMT ja Elioni lauatelefoni. Märgatavalt rohkem oli kõnesid suvel, puhkuste ajal, maksimumiga juulis ja seda kõigi operaatorite osas.

Esimest aastat käigus olevate Tele2 ja Radiolinja osa on võrreldamatult väiksem EMT ja Elioni omast.

joonisjoonis

Ühtekokku vastasid 2004. aastal valvesünoptikud infotelefonile 14 269 minuti jooksul, mis teeb 238 tundi ehk peaaegu 30 kaheksatunnist tööpäeva.

Kõige suuremad teened kommertstööde täitmisel on olnud ilmaprognooside osakonnal, sest kõige nõutavam info on prognoosid ja omatulu kõige suuremad summad tulevad nende eest.

Ülejäänud tellimuste täitjatest tuleks kindlasti ära märkida andmebaaside ja ilmavaatluste osakonda, sest päringutele vastamine (vaatlusandmetest failide komplekteerimine ja andmeanalüüs) on töömahukas toiming ja nõuab tihti ka lisaprogrammide kirjutamist.

Märkimisväärne osa on hüdroloogia osakonnal nii vaatlusandmete ja arvutuslike karakteristikute väljastamisel, kui ka välitööde tellimuste täitmisel.

Põhilised lepingulised tarbijad on järgmised:

 1. Sadamad, valdavalt talvel (Kunda, Tallinna, Bekkeri, Tallinna Laevaremondi Tehas, Merktrans, Miiduranna, Dagomar, Pirita jahtklubi ja tanker O.W.Bunker Estonia, mis suvel lepingu üles ütles
 2. Massimeedia
  · ETV, osaliselt Kanal 2, TV3, OÜ Maurum;
  · Eesti Raadio;
  · ajaleht Lääne Elu ja Põlva Koit ja Postimees;
  · OÜ Contranova
 3. Transport (Maanteeamet; suvel teeremondi firma Üle)
 4. Energeetika (Narva Elektrijaamad, Kohtla-Järve Soojus, Eesti Energia Põhivõrk, Fortum Põltsamaa AS
 5. Tasulised infotelefonid (Elion ja mobiilside operaatorid EMT, Radiolinja ning Tele2
 6. Tootmisettevõtted (Kreenholm, NitroFert, Kiviõli Keemiatööstus, Farve, Kohimo, Fraagos, Paekivitoodete tehas, Maseko, Ragn-Sells, Horizon, Riigimetsa Majandamise Keskus)
 7. Osutatakse tasulist teenust Eesti Allergia Liidule
 8. Lisandusid Laheotsa talu ja linnapuhastuse firma Jaakson ja KO (sügisel)
 9. Suvel lisandus tähtis teenus äikeseinfo edastamise näol Eesti Energia Põhivõrgule ja Jaotusvõrgule. Täpsemalt üteldes oli EMHI FMI-st saadud info vahendajaks ülalmainituile, vastava lepingu alusel FMI-ga.
 10. Uue teenusena alustati möödunud suvel igapäevaselt regionaalse prognoosi edastamist tellijatele koduarvutisse 95 sendi eest prognoos. Et tegu on uue teenusega on tellijaid esialgu paarkümmend, kuid loodetavasti lisandub kevadel uusi.
 11. Lepinguta püsitarbijad on kindlustusseltsid, igat masti ehitajad, korteriühistud, soojamajandus, transpordifirmad, projekteerijad, teadusasutused, tuuleenergeetikaga tegelejad, spordi- ja kultuuritegelased, välisesindused, advokaadid, kohtud jne.

Kokku täideti aasta jooksul umbes 900 tellimust, mis on rekordiline arv.
Teenitud summa ei olnud siiski rekordiline, sest põhiline mass tõendeid oli mingi konkreetse momendi ilma iseloomustus (vaatlusandmed) ja tasu sai võetud ainult tõendi vormistamise eest. Reeglina 50 kr 18%.

Tasuta teenindatakse:

Päästeametit, Politseid, Piirivalvet, Kaitseväge, Keskkonnaministeeriumi allasutusi; mõnda puhku ka teadusasutusi ja kõrgkoole (vaatlusandmete edastamine). Tasuta prognoose on antud lepingu alusel Tartu maratonile ja suusatamise karikavõistluste korraldajatele.

Seni tasuta teenindatud ka Veeteede ametit, selles mahus, mis on nõutav ohutu laevaliikluse tagamiseks.

Mitterahalised koostöölepingud said sõlmitud Statistikaameti ja Eesti Mereakadeemiaga.

PÕHILISED ILMAINFO TARBIJAD 2004.A.

Ilmainfo tarbijad