Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 19.03.2024

Vaade saareleTänapäeva pidevalt muutuvas maailmas seisame silmitsi ühise väljakutsega - kuidas planeerida maakasutust ja loodushüvede (ökosüsteemiteenuste) kasutamist.

Vajadus linnade arengu järele ja looduse ekspluateerimine on vältimatu, kuid sealjuures on elu säilitavate ressursside kadu võimalik vältida.

Arendades läbimõeldult rohelist taristut ehk rohevõrgustikku, saame läbimõeldult ja jätkusuutlikult kasutada loodusväärtusi, mis on aidanud meie inimestel, elusloodusel ja majandusel areneda.

Käesolevast tööst leiate näiteid, kuidas selliseid planeerimisküsimusi Keskkonnaagentuuri loodud infokihtide abil lahendada. Kaardikihte saab ka alla laadida.

Analüüsi aluseks võeti: 

  • ELME seisundikiht (detailne)
  • ELME sidususe kiht
  • ELME kihtide põhjal koostatud seisundi ja sidususe maatriks
  • Rohevõrgustik maakonnaplaneeringut järgi
  • Rohevõrgustiku kiht uues üldplaneeringus
  • ELME ökosüsteemide kiht
  • Taimkatte kõrguse muutuse kiht
  • Maakatte muutuste kiht