Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Keskkonnaagentuur, Keskkonnateabe Keskus, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus 2022

leevikeEesti riikliku keskkonnaseire aruandluse põhjal tehakse iga-aastaselt kokkuvõtteid seiretulemustest. Nende väljaannete ja ülevaadetega esitatakse keskkonnaseisundit ja selle muutusi iseloomustavaid andmeid ja suundumusi ning mõtestatakse nende põhjuseid. Andmete olemasolul on antud pikemad aegread ja uuem info.

Riikliku keskkonnaseire valdkonnad:

 1. Meteoroloogiline ja hüdroloogiline seire
 2. Välisõhu seire
 3. Põhjavee seire
 4. Pinnavee seire
 5. Mereseire
 6. Elustiku mitmekesisuse ja maastike seire
 7. Metsaseire
 8. Kompleksseire
 9. Kiirgusseire
 10. Seismoseire
 11. Mullaseire

Väljaanded ja ülevaated