Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 10.01.2024

Jäätmekäitluse ülevaade 2011-2013Jäätmekäitluse ülevaade on kokkuvõte aastatel 2011–2013 Eestis käideldud jäätmeliikidest ja kogustest.

See on järg kolm aastat tagasi ilmunud jäätmekäitluse ülevaatele. Sarnaselt eelmisele ülevaatele on joonistel jäätmekäitluse andmete juurde kuvatud ka vastavad sihtmäärad, et oleks lihtsam jälgida, kuidas on edenenud eesmärkide täitmine. Võrreldes eelmise ülevaatega, on sel korral varasemast enam tähelepanu pööratud jäätmekäitluskohtadele ja lisatud on jäätmekäitluskohtade ning kasutusel olevate prügilate interaktiivsed teemakaardid.

Jäätmekäitluse ülevaade on koostatud ettevõtete jäätmearuannete põhjal. Probleemtooteid käsitlevas peatükis on kasutatud ka probleemtooteregistri (PROTO) andmeid.

Jäätmearuannete töötlemiseks ja koondaruannete koostamiseks kasutati veebipõhist jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS). Aruanded kooskõlastati ja kinnitati Keskkonnaametis.