Liigu edasi põhisisu juurde

Toimus: 23. märts 2001

ETTEKANDED

 • Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 2000. aastal. P. Karing. EMHI
 • Amatöörid ja ilmavaatlejad. A.Kallis. EMHI
 • Summaarse ja hajusa kiirguse olenevus lumikatte kestusest ja aluspinna albeedost. H.Tooming. EMHI
 • Atmosfääri läbipaistvus Tõraveres ja Tiirikojal. V.Russak, O.Okulov
 • Mida sisaldab kiirgusandmete pank Tõraveres. A.Jõeveer. EMHI
 • Lume paksus ja veevaru Eestis. H.Tooming, J.Kadaja
 • Meteoroloogiliste tuulemõõtmiste kasutavusest tuule dünaamika uurimisel. T.Tomson, H.Kotli
 • HIRLAM mudeli tuuleprognooside hindamine. I.Ansper. EMHI
 • Temperatuuri advektsioon ja tuule vektori komponendid vabas atmosfääris Eesti kohal ja nende seos NAO indeksiga. R.Rajasalu, S.Keevallik
 • Võimalused kevadiste temperatuuride ennustamiseks Läänemere jääkatte ulatuse ja ümbruskonna lumikatte põhjal. H.Tooming, S.Keevallik
 • Meteoroloogilise reþiimi andmebaasi edasiarendusest. T.Tammets. EMHI
 • Päikesekiirguse ja pilvisuse vahelised seosed (esialgsed tulemused). I.Niklus, A.Kallis
 • HIRLAM mudeliga prognoositud mulla veevaru võrdlus mõõdetud veevarudega. T.Saue, J.Kadaja
 • Hinnang temperatuuri ja sademete prognoosidele. S.Vesselova, J.Kadaja
 • Peipsi veetsirkulatsiooni ja jääreþiimi mudel. O.Pärn, A.Jaani

STENDIETTEKANDED

 • Päikesepaiste kestuse ajalisest ja territoriaalsest muutlikkusest Eestis. E.Mettis, L.Keppart, H.Raudsepp
 • Mikrokliima elektroonilisest andmebaasist Jõgeval. L.Keppart, H.Raudsepp
 • Sademete jaotusest Jõgeva ümbruses 2000.a. vegetatsiooniperioodil. T.Puss
 • Maakoore liikumise hinnang merevee taseme järgi (EMHI vaatlusandmete järgi). S.Jevrejeva
 • Lume kõrguse andmete korrelatsioonist meteoväljaku ja marsruutmõõtmiste vahel. Lume kõrguse rekordid 1992-2000. S.Kaputerko
 • Hüdroloogilised mõõtmised 1867 aastast tänapäevani. A.Reihan, J.Kuik
 • Eesti meteoroloogiateenistus liberaalse turumajanduse tingimustes. EMHI kui tootmisettevõte. A.Jaani
 • Tüüpilised sünoptilised olukorrad, mille korral võiks Eestisse jõuda radioaktiivselt saastatud õhk kolmest lähemast tuumajaamast. M.Merilain

 

Avaldatud: 24.01.2022  /  Uuendatud: 11.04.2023