Liigu edasi põhisisu juurde

Toimus: 23. märts 2000

ETTEKANDED

 • Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 1999. aastal P. Karing. EMHI
 • Läti Rahvuslik Ilmateenistus: minevik, olevik ja tulevik. A.Leitass
 • WMO – 50. A.Kallis
 • Eesti lumikatte atlas. H.Tooming, J.Kadaja
 • Peipsi järve kiirgusbilanss. V.Russak
 • Kiirgusbilansi mikroklimaatiline muutlikkus. M.Sepp
 • Ultraviolettkiirgus Tõraveres. U.Veismann
 • Tuuleenergeetika rakendusprobleemid ja meteoroloogilise andmebaasi kasutatavus tuule ressursi määramiseks. T.Tomson, T.Tammets
 • Tornaadod Euroopas ja Eestis. H.Tooming, H.Kotli
 • Euroopa ilmamustrid ja sünoptiline situatsioon Eestis. K.Loitjärv
 • 500 hPa isobaarpinna tuul Tallinna kohal ja Euroopa ilmamustrid. R.Rajasalu
 • Mis saab vihmast edasi? A.Tõnisson
 • Eesti jõgede maksimaalse äravoolu analüüs 1922 (1903) – 1996. a. A.Reihan
 • Pirita jõe minimaalne äravool. A.Põrh
 • Narva jõe ja veehoidla aktuaalsetest veemajandus- ja hüdroloogilistest probleemidest. A.Jaani
 • Andmete töötlemine ja kontroll vaatlusvõrgu jaamades. J.Rebane
 • Empiiriliste tagatusnomogrammide kasutamine kütteperioodi soojusressursside hindamiseks. T.Tammets

STENDIETTEKANDED

 • Atmosfääri tsirkulatsiooni suuremõõtmelised kõikumised ja nende mõju avaldumine Eesti talvemaastikus. S.Jevrejeva
 • Automaatmeteoroloogiajaama ja tavavaatluste võrdlev analüüs Eesti lennujaama kohta. J.Kadaja, T.Tammets
 • Hinnangud temperatuuri ja sademete prognoosidele. J.Kadaja, S.Vesselova
 • Mullaniiskusreþiimist erinevatel väetisfoonidel 1997-1999. aastal Jõgeva Sordiaretusinstituudi suviviljade katsepõllul. L.Keppart
 • Kliima ja agrokliima muutuste tendentsid, keskmised ja äärmusnäitajad Jõgeval viimasel 80-nel aastal. L.Keppart, H.Raudsepp
 • Talirukki arengufaasid ja temperatuurisummad. T.Saue, J.Kadaja
 • Meteoroloogilise reþiimi andmebaasi praegusest seisust ja perspektiividest. T.Tammets
 • Pandivere kõrgustiku lääne osa jõgede 1999. a. suvine minimaalne äravool. L.Klaus, T.Luhari

 

Avaldatud: 24.01.2022  /  Uuendatud: 11.04.2023