Liigu edasi põhisisu juurde

1999: EMHI 6. teaduskonverents

Ilm ja kliima

Toimus: 23. märts 1999

ETTEKANDED

 • Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 1998. aastal. P. Karing. EMHI
 • Ilm ja tervis. A.Kallis
 • Merejää mõju lumikatte kestusele Eesti mandril. H.Tooming, J.Kadaja
 • Päikese UV kiirgusest 1998. aastal. U.Veismann
 • Trombid 1998.a. Eestis ja sünoptilised tingimused nende ajal. H.Kotli, H.Tooming
 • Päikesekiirgus Tõraveres ja Tiirikojal: sarnasus ja erinevused. V.Russak, A.Jõeveer
 • Empiiriliste tagatusnomogrammide kasutamine vegetatsiooniperioodi meteoroloogiliste ressursside hindamiseks. T.Tammets
 • Jõgede äravoolu modelleerimine Soome lahe valgalas. A.Reihan, O.Kovalenko, S.Jevrejeva, A.Põrh
 • Peipsi veetaseme prognoos XXI sajandi I pooleks. A.Reap
 • Eesti kliima tulevikustsenaariumid. S.Keevallik
 • Tiirikoja tuulereþiim. R.Rajasalu
 • Peipsi seishid. A.Jaani
 • “METNET-2” – agrometeoroloogilise informatsiooni töötluse skeem. M.Gorohhovatskaja, J.Maltseva
 • Atmosfääri üldtsirkulatsiooni Vangenheim-Girsi põhivormide korduvus lõppeval sajandil ja nende võimalik areng XXI sajandi alguses. A.Jaani
 • Vadjalaste rahvalikust ilmatarkusest. J.Jõgi

STENDIETTEKANDED

 • Tallinna sademete ja õhutemperatuuri prognooside hinnang 1997/98 ja 1998/99 talveperioodil. M.Merilain
 • Aurumine veepinnalt ja selle määramine EMHI-s. L.Klaus, A.Reihan, O.Kovalenko
 • Rannikumere hüdroloogiline vaatlussüsteem. J.Kuik
 • Eesti 1961 – 1990 kliimanormidest. N.Vavilova, E.Pärnamägi, T.Tammets
 • Meteoroloogilise reþiimi andmete korraldamise tehnoloogilisest skeemist ja sellega seotud programmidest. T.Tammets, E.Pärnamägi
 • Peipsi veetaseme reguleerimise probleem ja regulatsioonirajatised Narva jõe lähtes. A.Jaani
 • Lumikatte dünaamikast erinevatel maastikutüüpidel. T.Puss
 • Ohtlikud agrometeoroloogilised nähted ja kartuli kahjustused ning atmosfääri nähted üldse Jõgeval 35. viimasel aastal. L.Keppart, H.Raudsepp
 • Valdade ja maakondade kliima andmepangast. L.Keppart, H.Raudsepp
 • Kas ilm mõjutab sidet? K.Kaur
 • “METNET-2” – agrometeoroloogilise informatsiooni liikumise skeem. M.Gorohhovatskaja, J.Maltseva
 • Jäärežiimi klimaatilised muutused. S.Jevrejeva
 • Lumi kui üks element Põhja-Euroopa looduses. A.Põrh, O.Kovalenko