Liigu edasi põhisisu juurde

1998: EMHI 5. teaduskonverents

Ilm ja kliima

Toimus: 19. märts 1998

ETTEKANDED

 • Aluspinna kaugseire ja selle kasutusvõimalused Eestis. J. Ross
 • Eesti lumikatte uurimine, senised tulemused ja perspektiivid. H. Tooming
 • Eesti väikesaarte kliimast. J. Jõgi
 • Kevadine lumikate ja temperatuur Läänemere regioonis. S. Keevallik
 • Varakevadise pilvisuse muutustest Eestis. V. Russak
 • Ilma kajastamine Eesti meedias. A. Kallis
 • Erinevates maastikurajoonides paiknevate kaitsealade kliimast. H. Raudsepp
 • Informatsioonanalüüsi rakendusest meteoroloogiaalaste probleemide lahendamisel. J. Kadaja
 • Osoonikihi paksuse ja päikese ultraviolettkiirguse mõõtmistest Tõraveres. U. Veisman
 • Tormistatistika Eestis, ülevaade perioodist 1992 – 1997. H. Kotli
 • Lumikatte kõrgus Eestis. H. Tooming, J. Kadaja
 • Äravoolu modelleerimise probleemid sademete mõõtmisvõrgu tiheduse vähenemisel. A.Reihan
 • Hüdroloogiliste, meteoroloogiliste ja antropogeensete tegurite mõju Peipsi-Pihkva järve vee mineralisatsioonile. S. Kaputerko
 • Radoonist Eestis. L. Pahapill

STENDIETTEKANDED

 • Mulla niiskusest ja põllukultuuridele ebasoodsatest tingimustest Lääne-Viru ja Viljandimaal. L. Keppart
 • Andmetöötluspakett agrometeoroloogiliste andmete salvestamiseks, töötlemiseks ning dekaadi- ja kuuülevaadete automaatseks koostamiseks. G. Järviste, J. Kadaja
 • Rõuge tromb 13.aug.1997. J. Kadaja, H. Tooming
 • Tallinna Lennujaamas 1997.a. jaanuarikuus toimunud automaatmeteoroloogiajaama ja lennumeteoroloogiajaama paralleelmõõtmiste erinevuste analüüs. J. Kadaja
 • Eestimaa satelliitpiltidel. U. Peterson, R. Aunap
 • EMHI operatiivse hüdroloogia andmesüsteem. L. Klaus, A. Põrh
 • Jäärežiimi klimaatilised muutused Eesti Läänemere rannikuvees. S. Jevrejeva
 • Kliima andmetöötlussüsteem CLICOM. R. Pärg
 • Maanteemeteoroloogia – uus ülesanne meteoroloogiakeskuses. M. Merilain
 • “Eesti põllumajanduslike rajoonide mikrokliima” raamides 1969-96 ilmunud üldistuste (artiklite) nimekiri. K. Kivi
 • Kokkuvõtteid personaalarvutitel põhineva meteoroloogiajaamade andmetöötlussüsteemi esimesest tööaastast. T. Tammets
 • Peipsi perioodid ja nende tagamaad. A. Jaani