Liigu edasi põhisisu juurde

Toimus: 25. märts 1996

ETTEKANDED

 • Aluspinna albeedo ja kliima (H. Tooming)
 • Klimaatiliste aastaaegade alguse ja kestuse pikaajalised muutused Eestis (J. Jaagus)
 • Mõnest joonest Peipsi järve soojusreþiimi pikaajalises muutlikkuses (A. Jaani)
 • Juhendmaterjal meteoroloogiajaamade temperatuuri, sademete ja päikesepaistekestuse puuduvate andmete asendamiseks (J. Kadaja)
 • Aktuaalset andmetöötluses (T. Tammets)
 • EMHI hüdrometeoroloogilisest vaatlussüsteemist (P. Horma)
 • 1995.a. meteoroloogilisest reþiimist (E. Pärnamägi)
 • Mullaniiskuse reþiimist 1995.a. agrometeoroloogilise vaatlusvõrgu määrangute alusel (K. Kivi)
 • Kommertsist mõne maa meteoroloogiateenistuses (A. Kallis)
 • Mikrokliima seaduspärasuste kasutamisest paleoklimatoloogias (J. Jõgi)
 • Eesti veebilanss (R. Vedom)
 • Umbjärve veebilansi kujunemine (A. Tõnisson)
 • Mis on soo? (A. Loopman)
 • Liivi lahe ja Läänemere avaosa veevahetusest (T. Kõuts)
 • Sademete mineralisatsioon ja pH (S. Kaputerko)
 • Radooni monitooringust (L. Pahapill)

STENDIETTEKANDED

 • Haanja kõrgustiku keskosa sademete ja lumikatte reþiimist (H. Raudsepp)
 • Taliviljade talvitumisest Jõgeval (L. Keppart)

 

Avaldatud: 24.01.2022  /  Uuendatud: 11.04.2023