Liigu edasi põhisisu juurde

1995: EMHI 2. teaduskonverents

Ilm ja kliima

Toimus: 23. märts 1995

ETTEKANDED

 • Eesti asendist maailma aktinomeetrias (A. Kallis)
 • Aluspinnas neeldunud päikesekiirguse hindamine satelliitidelt (S. Keevallik)
 • Globaalse kliimamuutuse toime Eesti lumikatte režiimile (J. Jaagus)
 • Päikesepaiste kestuse ja sademete muutlikkus ja selle ajaline muutumine (J. Kadaja)
 • Trombid ja vesipüksid Eestis (H. Tooming, H. Kotli, R.E. Peterson)
 • Eesti tuuleenergeetilise potentsiaali arvutus WASP mudeliga (A. Kull)
 • Haanja kõrgustiku temperatuurireþiimist (L. Keppart)
 • Agrometeoroloogia rakenduslikest aspektidest taimekasvatuses (H. Mäetalu, J. Jõgi)
 • Kartulisaagi varajase prognoosimise võimalustest (T. Tammets)
 • Soomaastike muutust põhjustavad tegurid (A. Loopman)
 • Poijaamad Läänemeres (M. Saarso)
 • Läänemere mikrobioloogiline monitooring (K. Künnis)
 • Erimastaapsete füüsikaliste protsesside roll Liivi lahe veevahetuses (T. Kõuts)
 • Deformatsiooniprotsessid Narva-Jõesuu plaazil (D. Mistsuk, T. Pruul)
 • HBV mudeli kasutamine Eesti territooriumil (Kasari jõe näitel) (A. Reihan)
 • Sulfaadisisaldus sademetes (S. Kaputerko)
 • Siseõhu radoonisisaldused Kundas ja Tallinnas (L. Pahapill)

 

STENDIETTEKANDED

 • Eesti Meretaseme Andmebaas (T. Kõuts)