Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Keskkonnaagentuur 2023

Kaitstavate alade hulka kuuluvad looduskaitseseaduse alusel kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. Allolevas Tableau vihikus on toodud kaitstavate alade statistilised näitajad maakondade, kohalike omavalitsuste ja kaitstavate objektide tüüpide kaupa. 19. maist 2023 on arvutustes arvesse võetud 2022. aastal Eesti Looduse Infosüsteemi kantud püsielupaikade alla kuuluvad lõheliste kudemis- ja elupaigad. Kaitstavate alade kohta leiab rohkem informatsiooni Loodusveebist

Erinevate kaitstavate objektide omavahelised kattuvused on maakondade ja kohalike omavalitsuste lehtedel eemaldatud. Objekti tüüpide kaupa kuvatavas statistikas on eemaldatud kattuvused ainult tüübisiseselt. Arvutused on tehtud Cartesiani meetodil. Andmed uuenevad igapäevaselt.