Liigu edasi põhisisu juurde

Looduskaitse arvudes

Väljaanded & ülevaated
Looduskaitse
raba

Keskkonnaagentuur koostab igal aastal statistilise ülevaate looduskaitse objektide kohta ja nende paiknemisest maakondade kaupa ning visualiseerib neid teemakaartidel. 

2021. aasta ülevaatest selgus näiteks, et 2021. aasta lõpu seisuga oli Eestis kokku kaitse all 4119 loodusobjekti kogupindalaga 1 614 758 hektarit. Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ja ohustatud liikide ning elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on Eesti territooriumist koos merealadega kaitse alla võetud 23%. Võrreldes 2020. aastaga lisandus 173 loodusobjekti ja kaitsealuse ala pindala on kasvanud 2072 hektarit.

Ülevaade põhineb iga-aastaselt Statistikaametile esitatud säästva arengu statistiliste näitajatel: „Kaitstavate loodusobjektide arv, tüübid ja pindalad maakonniti (2020)“ ning „Kaitstavate merealade pindala osakaal kogu Eesti merealast“.

Looduskaitse arvudes kaardilood: