Liigu edasi põhisisu juurde

Veemajandusest lähtuvalt on Eesti veeseaduse alusel jaotatud kolmeks vesikonnaks: Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikond. Vesikonnad hõlmavad nii maismaa- kui ka mereala.

Varasemalt jagunesid vesikonnad omakorda kaheksaks alamvesikonnaks: Viru, Peipsi, Võrtsjärve, Harju, Matsalu, Pärnu, Läänesaarte ja Mustjõe alamvesikond. Kuigi 2019. aasta 1. oktoobril jõustunud veeseadusest alamvesikonna mõiste kaotati, siis jätkuvalt on alamvesikonnad olulised üksused vooluveekogude reostuskoormuste modelleerimisel, sest võimaldavad Eesti vooluveekogusid grupeerida vesikonnast detailsemalt ja nii käsitletakse neid ka edaspidi. 2023. aasta alguses nihutati Viru ja Peipsi alamvesikonna piir Narva jõe lähtesse, et tõhustada koormuste hinnanguid.

Eesti vesikondade ja alamvesikondade jaotus ja piirid Eesti kaardil

Kaardid salvestamiseks ja kasutamiseks


 

Vesikondade ja alamvesikondade kaardikihte saab vaadata ja alla laadida kaardirakendusest: https://register.keskkonnaportaal.ee/register

Vesikondade kaardikihtide vaatamine keskkonnaportaalis

 

Avaldatud: 24.05.2023