Liigu edasi põhisisu juurde
Kaardilood
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas ELLE OÜ Avaldatud: 15.11.2023  /  Uuendatud: 04.03.2024

Tutvu veemajanduskavade 2022–2027 kaardilooga!

Jõgede, järvede, põhjavee ja rannikuvee seisundi parandamiseks ning üleujutuste tagajärgede vähendamiseks koostatakse veemajanduskavad (VMK). VMK koostatakse iga vesikonna kohta kuueks aastaks ning seejärel ajakohastatakse.

Käesolev kaardilugu on toetavaks abivahendiks perioodi 2022-2027 VMK-dest lühiülevaate saamisel. Kaardilugu tutvustab pinna- ja põhjavee seisundit ning selle seisundi parandamiseks kavandatud meetmeid.

NB! Kaartide kasutamisel pane tähele, et mõned kaardikihid ilmuvad nähtavaks alles kaarti suurendades ning et kaardil võib olla mitmeid üksteisega kattuvaid objekte. Kui ühel veekogumil on palju meetmeid, siis tuleb kõigi meetmete nimekirja nägemiseks (meetmete vahel liikumiseks) kasutada hüpikakna ülanurka ilmuvat noolt. Kaardi legendi leiad kaardivälja ülevalt paremast nurgast.

Konkreetse piirkonna saad kiiresti leida üleval vasakus nurgas asuva aadressiotsingu välja abil (luubi kujutis). Kaardi algvaate taastamiseks vajuta maja kujutisel.

Veekogumiga seotud info (nt meetmete nimekirja) nägemiseks, klõpsa huvipakkuval veekogumil. Teemakaartidel märgitud meetmete juures on kirjas ka täpne viide (meetme number), mille abil leiad sama meetme VMK meetmeprogrammi lisa 1 tabelitest ning saad lugeda täiendavat lisainfot.