Liigu edasi põhisisu juurde

Valitsus arvas Matsi-Kärneri tammiku kaitse alt välja ja laiendas Lepna tammiku looduskaitseala

Looduskaitse
Keskkonnaministeerium 19.12.2022
tamm sügisel

Keskkonnaministeerium

Raplamaal asuv Matsi-Kärneri tammik ei ole enam looduskaitse all, Saaremaal asuv Lepna tammiku kaitseala laieneb ja muutub looduskaitsealaks.

Looduskaitseliste väärtuste puudumise tõttu arvati riikliku kaitse alt välja Matsi-Kärneri kaitseala. 1992. aastal moodustati kohaliku tähtsusega kaitseala eesmärgiga kujundada seal tammik. Kolmekümne aasta jooksul ei ole selleks eesmärgipäraseid töid tehtud ning ala on kujunenud ja arenenud looduslikult.

Kolm aastat tagasi läbi viidud looduskaitseline ekspertiis ja lisaks Keskkonnaameti spetsialistide tehtud hinnangud ei tuvastanud Matsi-Kärneri tammikus ohustatud, haruldasi ja piirkonnale ainuomaseid liike, kooslusi ega elupaigatüüpe. Eksperthinnangu kohaselt puudub kaitsealal üleriigiline ajaloolis-kultuuriline ja esteetiline väärtus, mida peaks kaitsma riiklikul tasandil. Tegemist on taludevahelise metsasaluga, kus kasvavad Eestis laialt levinud ja vastavale kooslusele omased liigid, mille riikliku kaitse all hoidmine ei ole vajalik. Kogu ligi 4 ha suurune kaitseala on eramaa, mida kasutatakse puhkealana.

Ala looduskaitse alt väljaarvamisega kaotatakse alal kehtinud looduskaitselised piirangud.

Lepna tammiku kaitsekord muutub rangemaks, moodustatakse Lepna tammiku looduskaitseala.

Ala on olnud kaitse all alates 1959. aastast, nüüd liidetakse Lepna tammikuga osa Tõnija hoiualast. Kaitsekorra ja –eeskirja muudatused on vajalikud, et tagada Natura 2000 võrgustikku kuuluva väärtusliku ala tõhusam kaitse. 

Kaitseala laieneb Tõnija hoiuala väärtuslike metsaelupaigatüüpide arvelt, seepärast muutub ka kaitseala piir. Piirkonnas vajavad kaitset  vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad ning Eesti ja Euroopa kõige suuremate õitega orhideeliik kaunis kuldking.

Uue kaitse-eeskirjaga arvatakse Lepna tammik ja seal asuvad metsad sihtkaitsevööndisse.

Lepna tammiku kaitseala pindala on 25,05 ha, millest ligi 18 ha kuulub eraomandisse ja u 7,15 ha riigiomandisse.

Kaitsealal on keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste püstitamine, v.a kaitseala valitseja nõusolekul.

Kaitseala asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Põlluküla ja Röösa külas.

Lisa kommentaar

Restricted HTML

  • Lubatud HTML- märgendid: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehe aadressid ja e-posti aadressid muutuvad linkideks automaatselt.
Samal teemal
Vaata kõiki