Liigu edasi põhisisu juurde
20.01.2023
limatünnik

Limatünnik
Foto: Marju Kaasik

Valitsus kinnitas kahe looduskaitseala - Tündre ja Laidevahe - uuendatud kaitse-eeskirja ja -korra.

Tündre kaitsealal muutuvad kaitse-eesmärgid ja -kord ning kaitseala piir. Siin kaitstakse laane-, salu- ja soovikumetsi ning neile metsadele iseloomuliku elustiku mitmekesisust ning elupaigatüüpe. Näiteks leiab Tündre kaitsealalt sellised kaitsealuseid liike nagu metsis ja limatünnik. 

Kaitseala asub Valga maakonnas Tõrva vallas Pilpa külas ja Viljandi maakonnas Mulgi vallas Lilli külas. Kaitseala kogupindala (1838 ha) oluliselt ei muutu, kuid varasema piiranguvööndi arvelt suureneb sihtkaitsevööndite pindala.

Uus kaitsekord lubab kaitsealal viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi ning vetel püüda kala. Telkimine ja lõkke tegemine on kaitsealal lubatud õuemaal ning kohas, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud. Kaitsealal on olemas kaks avalikku puhkekohta, kus on võimalik ka lõket teha.

Laidevahe looduskaitseala laieneb eelkõige piirneva hoiuala võrra ja kehtima hakkab uus kaitse-eeskiri.  Muudatused aitavad tagada alal asuva märgala kompleksi senisest tõhusamat kaitset. Moodustatav kaitseala hõlmab täielikult Natura võrgustikku kuuluva Siiksaare-Oessaare loodusala ja Siiksaare-Oessaare lahtede linnuala.

Kaitseala eesmärk on kaitsta Laidevahe lahte, saarestikku ja jäänukjärvi, rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatus-, pesitsus- ja sulgimispaiku, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike ning nende elupaiku.

Laidevahe looduskaitseala pindala 4287,4 ha, millest 1975 ha on maismaa. Sihtkaitsevööndite pindala on 1745,7 ha (eramaad 337 ha) ja piiranguvööndite pindala 2541,7 ha (eramaad 463,4 ha).

Kaitse-eeskiri lubab inimestel viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja arvatud 15. veebruarist kuni 31. juulini Rukla sihtkaitsevööndis ning 1. aprillist kuni 31. augustini Laidevahe ja Põldealuse sihtkaitsevööndi laidudel. Lubatud on autoga sõitmine teedel ja jalgrattaga sõitmine radadel ning kaitseala valitseja nõusolekul on sõidukiga sõitmine väljaspool teid lubatud ka kalapaatide veekoguni viimisel. Pärandkooslustel on nende ilme ja liigikoosseisu tagamiseks vajalik rohu ja roo niitmine, loomade karjatamine, puu- ja põõsarinde kujundamine ning harvendamine või raadamine.

Laidevahe looduskaitseala asub Saare maakonnas Rannaküla, Nässuma, Sandla, Iilaste, Tõlluste, Metsaküla, Matsiranna, Väljaküla, Väljamõisa, Oessaare, Siiksaare ja Turja külas.
 

MARJU KAASIK
Avalike suhete osakonna peaspetsialist
626 2811
@email

Lisa kommentaar

Restricted HTML

  • Lubatud HTML- märgendid: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehe aadressid ja e-posti aadressid muutuvad linkideks automaatselt.