Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 28.09.2022  /  Uuendatud: 10.01.2024

Sellelt lehelt leiad infot keskkonnaluba omavate paiksete heiteallikate aastaste heitkoguste ning kasutatud kütuste kohta alates 2019. aastast. Andmeid on võimalik filtreerida aasta, maakonna, kohaliku omavalituse, käitajate ning kasutatud kütuste kaupa. Samuti on võimalik andmeid alla laadida.

Oluline! Keskkonnaluba omavate ettevõtete heitkogused moodustavad ainult osa Eesti aastastest välisõhku paisatud saasteainete heitkogustest. Lisaks arvestame juurde heitkogused kütuste ja lahustite kasutamisel kodumajapidamistest, transpordisektorist,  põllumajanduslikust maakasutusest, jäätmekäitlusest jne. Samuti alla keskkonnaloa künniste jäävate ettevõte tegevustest. Viimane ülevaade Eesti õhusaasteainete heitkoguste osas on leitav siit.

Detailsemad andmed avanevad tabeli päises nimetuste juures olevatele ristikestele klõpsates. Näiteks on aadressandmeid nii võimalik kuvada eraldi veergudes.
Andmete alla laadimiseks klõpsake palun tabeli all paremas nurgas olevale ikoonile Download. Andmeid on võimalik vaadata ka täisekraanil, klõpsates tabeli all paremas nurgas olevale ikoonile Full Screen

Andmed pärinevad keskkonnaluba omavate käitiste välisõhu saastamisega seotud  tegevuse aastaaruannetest, mida esitatakse kord aastas Keskkonnaotsuste infosüsteemi. Aruannetega on võimalik tutvuda siin.

NB! Andmed on eelmise tööpäeva seisuga. Aastaaruannete esitamise ja kontrolli aktiivne periood on läbi, kuid võib olla väiksemaid täpsustamisi.