Liigu edasi põhisisu juurde
Keskkonnanäitajad

Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 indikaatorite seas on seiratavate liikide ja elupaigatüüpide arv. Seiratavate liikide ja elupaikade arv on järjepidevalt kasvanud, kuid ei kata veel kõiki loodus- ja linnudirektiivi vajadusi. 

Tabel 1. Seiratavate liikide ja elupaigatüüpide arv Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 baastaseme (aasta 2012) järgi:

  2012 baastase 2015 saavutustase 2020 saavutustase 2020 sihttase
Loodusdirektiivi liike 74 74 77 96
Linnudirektiivi liik 120 166 210 221
Loodusdirektiivi elupaigatüüpe 26 38 40 60
I kaitsekategooria liike 54 57 kõik liigid kõik liigid

 

 

Avaldatud: 10.04.2023  /  Uuendatud: 12.04.2023