Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 19.03.2024

PlastpudelidKäesolev väljaanne annab ülevaate aastatel 2011-2017 käideldud ja vaheladustatud plastijäätmetest tulenevalt nende tekkevaldkonnast (plastijäätmed jäätmenimistu gruppidest 02, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 20  https://www.riigiteataja.ee/akt/118122015014 ). 

Plastitööstuse tooted on kasutusel paljudes valdkondades – alates põllumajandusest (silokile,  plastnöör, kiletunnelid jne), toiduainetööstusest (pakendid) kuni autotööstuse või ehitusmaterjalideni. Neist paljudest valdkondadest tekivad erinevad plastijäätmed. 

Plastijäätmete vaheladustamist on analüüsitud jäätmeliikide lõikes kasutades jäätmearuandluse infosüsteemi kantud 2011-2017 aastatel esitatud jäätmearuannete andmeid.

NB! Plastijäätmete käitlust ja vaheladustamist on vaadeldud ainult liigiti kogutud-käideldud plastijäätmete osas. Sellest jäävad välja segaolmejäätmete hulgas sisalduvad plastijäätmed.