Liigu edasi põhisisu juurde
Kaardilood
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 20.10.2020  /  Uuendatud: 02.02.2024
Pinnavee seisundi üle peetakse arvestust pinnaveekogumite kaupa ning pinnaveekogumeid, mille seisund tuleb määrata, on praegu 744 : 635 vooluveekogumit, 93 seisuveekogumit ja 16 rannikuveekogumit.
Pinnaveeseisundi koondhinnang antakse ökoloogilise ja keemilise seisundihinnangu alusel, arvestades neist halvemat. Sõltuvalt inimmõju ulatusest hinnatakse pinnaveekogumite koond-seisundit 5-astmelisel skaalal: väga hea, hea, kesine, halb ja väga halb.

 

Tutvu 2020. aasta kaardilooga "Pinnavee ja põhjavee seisund