Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas Endla Asi, Keskkonnaagentuur Avaldatud: 19.05.2021  /  Uuendatud: 10.01.2024

MulladKeskkonnaagentuuri pikaaegne endine spetsialist, metsavaldkonnas 50 aastat tegutsenud Endla Asi koostas mullaraamatu «Metsamullast metsakasvukohatüübini», mis suures osas sisaldab aastate jooksul kogutud ainulaadset mullaprofiilide fotomaterjali koos kirjeldustega.

Raamat koosneb kolmest osast. Esimene osa sisaldab teooriat, mis kirjeldab muu hulgas metsa ja mulla seoseid ning digitaalset mullastiku kaarti. Teine osa koosneb mahukast mullakaevete pildikogust koos kirjeldustega. Pildistatud kaeved on seotud konkreetsete puistutega ja on heaks abimaterjaliks visuaalse teabe saamiseks metsamuldadest, mille peal metsad kasvavad. Kolmandas osas on täiendavad infotabelid muldade nimestikuga, metsakasvukohatüüpide ja sobivate mullaliikide nimekiri, muldade tähised ja muu selline.

Põhiline osa piltidest on kogutud mahuka projekti BioSoil Soil käigus, mille eesmärk oli koguda metsamulla karakteristikuid, mida rahvusvahelisel tasandil saaks võrrelda. Samuti oli projekti eesmärgiks parandada olemasolevate metsamuldade andmebaasi kvaliteeti ja võrrelda mullaseire varasemaid tulemusi.