Liigu edasi põhisisu juurde
Kaardilood
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 15.05.2023  /  Uuendatud: 22.05.2024
raba

Keskkonnaagentuur koostab igal aastal statistilise ülevaate looduskaitse objektide ja nende maakondliku paiknemise kohta.  

2023. aasta ülevaatest selgus näiteks, et võrreldes 2022. aastaga lisandus 119 loodusobjekti ja kaitsealuse ala pindala on kasvanud 32 124 hektarit. 2023. aasta lõpu seisuga oli Eestis kokku kaitse all 4 450 loodusobjekti kogupindalaga 1 649 562 hektarit. Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ja ohustatud liikide ning elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on Eesti territooriumist koos merealadega kaitse alla võetud 23,4%.

Ülevaade põhineb iga-aastaselt Statistikaametile esitatud säästva arengu statistiliste näitajatel: „Kaitstavate loodusobjektide arv, tüübid ja pindalad maakonniti“ ning „Kaitstavate merealade pindala osakaal kogu Eesti merealast“.

Looduskaitse arvudes kaardilood: