Liigu edasi põhisisu juurde
Kaardilood
Andis välja Avaldatud: 02.03.2021  /  Uuendatud: 17.04.2023
Tutvu 2021. aastal avaldatud kaardilooga "LIFE IP CleanEST kaardilugu (2021)"

 

LIFE IP CleanEST on veemajanduse integreeritud projekt, mis keskendub Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamisele. Keskkonnaministeeriumi juhtimisel alustati projektiga 2019. aastal ja selle raames parandatakse kümne aasta jooksul selle piirkonna veekogude seisundit ning analüüsitakse võimalusi, kuidas olukorda veelgi edendada. Projekt katab tervikuna 240 000 hektarilist maa-ala, hõlmates ühtekokku 574 kilomeetri ulatuses vooluveekogusid ja ligi 160 000 hektarit rannikuveekogusid. 

Integreeritus projektis tähendab, et Virumaa veekogumitega tegeletakse terviklikult ning arvestatakse nii haju- kui punktreostusallikaid, survetegureid kui ka ökoloogilist seisundit. Projektis keskendutakse nii olemasolevatele veemajanduskava meetmetele kui ka uutele võimalikele lahendustele, näiteks kaardistatakse selleks ökosüsteemi teenuseid ning arendatakse kaugseirelahendusi.

Keskkonnaministeeriumi juhitav projekt LIFE IP CleanEST kestab 10 aastat ning seda rahastavad Euroopa Komisjoni LIFE programm ja Eesti riik.