Liigu edasi põhisisu juurde

Üraskite keskmine arv püünistes mandri-Eesti maakondade RMK seirepunktides nädalate lõikes alates 18. aprillist 2023 

Maakond 18.04.2023 25.04.2023 02.05.2023 09.05.2023 16.05.2023 23.05.2023
Harjumaa 0 45 45 11 1913 686
Ida-Virumaa 0 79 11 46 4275 1463
Jõgevamaa 0 731 844 23 5063 787
Järvamaa 0 416 495 460 5288 1013
Lääne-Virumaa 0 90 56 0 675 506
Läänemaa 0 506 338 280 540 1801
Põlvamaa 0 1350 900 135 5738 4499
Pärnumaa 0 1238 1406 23 6188 2306
Raplamaa 0 146 0 34 2701 1688
Tartumaa 0 675 788 35 3938 781
Valgamaa 30 1294 68 79 1688 675
Viljandimaa 0 956 371 68 9003 1406
Võrumaa 45 9113 2025 506 14625 4050

Laadi alla Exceli formaadis andmed (seisuga 23. mai 2023)

 

Lisainfo seiretulemuste seisu kohta 

23.05.2023:

  • Seirepunktide feromoonpüünistes peaaegu igal pool (va Läänemaal) isendite keskmise arvu suurem/väikem langus.
  • Maikuu 3 nädalal laoplatsides okaspuu metsamaterjalide, tormiheite, -murru puude asustamine ulatuslik.
  • Jätkub haude rajamine. Kohati munadest koorunud vastses ristkäike närimas, aga varasema asustuse kohtades vastsekäigud välja näritud, nukkumist veel polnud, kuid vanamardikad kohati koore alt lahkunud.
  • Metsamaterjalide laoplatsidel ka laialdane männi ümarmaterjali asustus eelkõige suur-säsiürask (Tomicus piniperda) ja  väike-säsiürask (Tomicus minor) poolt.
  • Okaspuu püünispuude (kuusk/mänd) kokku- ja väljaveole, aga samuti  üraskeid püüdvate(koondavate) okaspuu metsamaterjalide laoplatside tühjendamisele (virnade väljavedu) tuleks asuda Lõuna-Eesti (Kagu-Eesti) tingimustes juba maikuu viimasest nädalast.
  • Eesmärk pole oodata haude arengut kuni nukkumiseni, vaid õnnestumisel saada  püünispuude/metsamaterjali väljaveoga metsast välja ka hauet rajavad(rajanud) vanamardikad.

16.05.2023: 

Soojade ilmade saabumisega intensiivistus taas kuuse-kooreüraskite lendlus. Kõikides RMK seirepunktide feromoonpüünistes leidus eelneva nädalaga võrreldes rohkem üraskeid: enam Viljandi- ja Võrumaal (teistest vähem leiti Läänemaal ja Lääne-Virumaal). Haude rajamine on nüüdseks alanud peaaegu kõigis mandri-Eesti maakondade seirepunktides. Kohati on kooreüraski vastsed koorunud ja alustanud toitumist.

09.05.2023: 

Emakäikude rajamine täies hoos ja Lõuna-Eesti seirepunktide püünispuude vaatluste põhjal on kuuse-kooreüraski vastsed vähemalt kohati juba koorunud ja toitumist alustanud. Sooja ja kuiva ilma jätkudes on oodata lendluse taas intensiivistumist vähemalt neis paigus, kus lendlus ei jõudnud eelmisel soojaperioodil veel maksimumi saavutada.

02.05.2023: 

Lendluseks olid Lõuna- ja Kagu-Eestis eriti sobivate temperatuuridega ilmad 22. - 26. aprill (5 päeva, mil temperatuurivahemik oli +18°C - +22°C vahemikus; absoluutne maksimum Võrus 24.04/ +22,6°C). Üraskeist kohati asustatud kõik tuuleheite, -murru kuused nii varjulises, kui päikselises puistu osas. Metsamaterjalide laoplatsidel asustatud materjalide ülemised palgid. Paarituskambris võis leida kuni 4 üraskit.