Liigu edasi põhisisu juurde
Täpsem otsing
A date or date range
Close

Pealkiri Kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras Artikli tüüp Sisu tüüp Koostaja
Prügila jäätmete vastuvõtmise kriteeriumid ja kord Uuringud ja aruanded Sisuleht Säästva Eesti Instituut
Uuring Eestis turule lastava paberi koguste ning vanapaberi käitlemine kohta Uuringud ja aruanded Sisuleht AS Maves
Ehitus- ja lammutusjäätmete sortimisuuring Uuringud ja aruanded Sisuleht AS Maves
Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring Uuringud ja aruanded Sisuleht SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Säästva Eesti Instituut
Elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude kogumise ja käitlemise toimimismudelite ülevaade Uuringud ja aruanded Sisuleht SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Juhend olmejäätmete selle osa arvutamiseks, mis valmistatakse ette korduskasutamiseks, võetakse ringlusse või materjalina taaskasutusse, et kontrollida ja jälgida direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmist (2015) Uuringud ja aruanded Sisuleht SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel Uuringud ja aruanded Sisuleht Civitta Eesti AS ja Alkranel OÜ
Ringmajanduse võimekuse tõstmine Sisuleht Keskkonnaagentuur
Kodumajapidamiste kordus ja taaskasutuse mahud Eestis Sisuleht Peep Jürmann
Ringmajanduse konverents Sisuleht Keskkonnaagentuur