Liigu edasi põhisisu juurde
Keskkonnanäitajad

Eesti suurkiskjate asurkondade elujõulisuse säilitamiseks on vaja vältida juurdekasvumäära ületavat küttimismahtu ja hoida küttimisvalimi soolis-vanuseline struktuur võimalikult sarnane loodusliku asurkonna struktuurile.

Kütitud suurkiskjate arv aastatel 2003–2021

Ilveseid ei ole asurkonna ebasoodsa seisundi tõttu viimasel kuuel aastal Eestis kütitud. Kuigi ilvese pesakondade arv 2021. aastal võrreldes eelnevate aastatega oluliselt suurenes, oli see jätkuvalt allapoole suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas eesmärgiks seatud miinimumtasemest.

Karusid kütiti 2021. aastal kokku 85. Lisaks sellele kanti maha veel kahe haavatud, kuid 24 tunni jooksul leidmata karu jahiluba, mistõttu täitus lubatud küttimiskvoot 87 täielikult. Aasta varem kütiti Eestis kokku 92 karu. 

Hunte kütiti 2021. aasta jahihooajal kokku 60, maksimaalselt lubatav küttimiskvoot oli 67 isendit. Aasta varem, mil hundi arvukus ja huntide tekitatud kahjud karjakasvatusele olid kümnendi kõrgeimal tasemel, kütiti Eestis kokku 129 hunti.