Liigu edasi põhisisu juurde
Keskkonnanäitajad

Eesti suurkiskjate asurkondade elujõulisuse säilitamiseks on vaja vältida juurdekasvumäära ületavat küttimismahtu ja hoida küttimisvalimi soolis-vanuseline struktuur võimalikult sarnane loodusliku asurkonna struktuurile.

Kütitud suurkiskjate arv aastatel 2003–2021

Ilveseid ei ole asurkonna ebasoodsa seisundi tõttu viimasel seitsmel aastal Eestis kütitud. Kuigi asurkond ületas möödunud aastal soodsa seisundi lävendi (80 pesakonda), oli see jätkuvalt madalam jahipidamise taastamist võimaldavast tasemest (100 pesakonda). 

Karusid kütiti 2022. aastal kokku 91. Aasta varem kütiti Eestis kokku 85 karu. 

Hunte kütiti 2022. aasta jahihooajal kokku 116, maksimaalselt lubatav küttimiskvoot oli 124 isendit. Aasta varem, mil hundi arvukus ja huntide tekitatud kahjud karjakasvatusele olid oluliselt väiksemad, kütiti Eestis kokku 60 hunti.

 

Avaldatud: 10.04.2023  /  Uuendatud: 19.07.2023