Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 19.03.2024

PrügimägiJäätme- või kompleksluba omavad või Keskkonnaametis registreeritud isikud on kohustatud pidama pidevat arvestust oma tegevuses tekkinud, kogutud, hoitud või vaheladustatud, veetud, töödeldud, taaskasutatud või kõrvaldatud jäätmete liigi, hulga, omaduste ja tekke kohta.

Jäätmete vaheladustamise all mõeldakse jäätmete ladustamist enne nende töötlemist, taaskasutamist või kõrvaldamist. Jäätmed tuleb taaskasutada kolme aasta jooksul või kõrvaldada aasta jooksul nende ladustamisest alates.

Jäätmete vaheladustamist on analüüsitud kõikide jäätmeliikide lõikes kasutades jäätmearuandluse infosüsteemi kantud 2011-2017 aastatel esitatud jäätmearuannete andmeid.

Eestis on aastased käideldavad jäätmekogused alates 2011. aastast kuni 2017. a-ni kasvanud ca 2 korda 23-lt milj. tonnilt 48 milj. tonnini. Käideldavad jäätmekogused aastatel 2014-2017 on suurenenud eelkõige jäätmete vaheladustamise arvelt ehk ettevõtete ladudes on aasta- aastalt taaskasutamist või kõrvaldamist ootamas järjest suuremad jäätmekogused.