Liigu edasi põhisisu juurde

Kas teadsid ...?


Euroopa Liidu ökomärgis loodi 1992. aastal ning 1996. a väljastatakse märgis esimestele toodetele. Esimene toode Eestis sai ökomärgise 2008. aastal – ASi Eskaro laevärv Primo 2. Antud ettevõte omab tänaseni ökomärgisega tooteid.
Kuigi järgmisi kodumaiseid tooteid ootasime 7 aastat, siis sealt edasi läks juba palju hoogsamalt. Aastal 2015 said ökomärgise ASi Estko (tööstuslike ja asutuses kasutatavate automaatsete nõudepesuvahendid) ja ASi Kroonpress tooted (trükitud paber).
Täna on Eestis väljastatud märgis üle 1500 tootele ning kõige populaarsem tootegrupp on puhastusvahendid. 
Alati ei ole uue tootegrupi jaoks kriteeriumite loomine ka õnnestunud. Kunagi loodi tootegrupp vesikloseti- ja pissuaariseadmetele, kuid see ei osutunud populaarseks ja seda enam ei eksisteeri.

ELi ökomärgise üks põhikonseptsioon on vähendada energia- ja veekulu ning veereostust. 
 

Pesupesemise vahendid on tõhusad ka 30 kraadi juures. Ühtlasi aitab see säästa ka raha!
Ainuüksi juba 1% valesti doseeritud pesuvahendit avaldab keskkonnale mõju! Ökomärgis aitab õigesti doseerida selliselt, et säästad raha, energiat ning ka oma närvirakke, sest valgeid triipe tumedatele riietele enam ei tule.
Märgisega puhastusvahendid puhastavad sama efektiivselt kui samaväärsed turul olevad tooted. Selle tõendamiseks tehakse testid, mistõttu ei pea kartma, et märgisega toode ei ole sama puhastusvõimsusega. Lisaks saab rõõmu tunda keskkonnasõbralikumatest valikutest!
Mitmed pesuvahendites leiduvad mürgised kemikaalid võivad kahjustada reovee kaudu mere ökosüsteeme. Kriteeriumid seavad piirangud ohtlike ainete sisaldusele.
Aastas satub ELi ökosüsteemidesse kuni 200 000 tonni mikroplasti, millest osa pärineb majapidamises kasutatavatest pesuvahenditest. Märgis panustab mikroplasti vähendamisse ning mikroplast on pesu- ja kosmeetikatoodetes keelatud.

logo

logo

Puhastustooted ei sisalda ka EDTAd, triklosaani, parabeene, nanohõbedat ega formaldehüüde. Triklosaani kahtlustatakse inimhormoonide mõjutamises, nanohõbe on seotud neuroloogiliste häiretega, ja ained, mis vabastavad formaldehüüdi, võivad põhjustada vähki, allergiat ja astmat. 
Lõpptoode ei tohi muuhulgas olla hingamisteede või naha tundlikust suurendav, kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline ega veekeskkonnale ohtlik.
Toote pakendit peab olema lihtne ringlusse võtta ja see ei tohi olla pooltühi. Näiteks on kõikidel pihustuspudelis müüdavatel toodetel on pihustid hõlpsasti eemaldatavad. See võimaldab tarbijal pudelit hiljem uuesti kasutada. 

Kasutades Euroopa Liidu “lillekese” ökomärgisega pabertooteid säästad loodust ja puid!
Antud tootegrupis vaadeldakse esmaste kiudude säästvat hankimist, kasutades kas ringlussevõetud kiude või säästvalt majandatud metsadest pärinevaid kiude, piiratakse heitkoguseid vette ja õhku ning energiatõhusat tootmist.

Paberi valmistamisel kasutatakse umbes 3000 erinevat tüüpi kemikaale, sh mürgiseid. Näiteks paberite valge värv saadakse sageli keemilises protsessis, milles kasutatakse kloorgaasi – toksilist saasteainet, mis on tervisele ohtlik põhjustades nina, kurgu ja kopsude ärritust ning töötajate suurenenud riski kopsupõletikele. Kriteeriumide eesmärk on piirata tootmisest tulenevaid keskkonna- ja terviseriske, keelates teatud mürgised kemikaalid.
Paberitootmine põhjustab ülemaailmseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Märgise saanud ettevõtted peavad piirama oma CO2-heidet ja arvutama kogu tootmisprotsessis kasutatava energia.
Ehkki paberi ringlussevõtt säästab ressursse ja energiat, nõuab paberimassi taaskasutamine puhastamise ajal toksilisi kemikaale, mis võib jõuda ümbritsevasse keskkonda ja vette, mõjutades taimestikku ja loomastikku. Kriteeriumid tagavad, et kõik puhastusprotsessides kasutatavad pindaktiivsed ained oleksid biolagunevad.

logo

logo

Otsi hügieenitarvete pakendilt ELi ökomärgist, sest need tooted on valmistatud tervisele ning keskkonnale ohututest kemikaalidest ning toodetud minimaalse saaste- ja energiakuluga.

Pilt, millel on kujutatud must, pimedus</p>
<p>Kirjeldus on genereeritud automaatseltOokeanide põhjas võib kokku olla kuni üle 10 miljoni tonni mikroplasti. ELi ökomärgisega kosmeetikatoodetes nagu šampoonid, koorijad ja dušigeelid on keelatud kasutada mikroplasti. 
Pilt, millel on kujutatud must, pimedus</p>
<p>Kirjeldus on genereeritud automaatseltSäilitusainete kasutamine toodetes on oluline, et tagada  tarbija ohutus. Märgisega toodetes kehtestatud säilitusainetele eraldi kriteeriumid, et säilitusained oleks ohutumad nii inimesele kui ka keskkonnale. Näiteks tohib neid kasutada vaid ettenähtud koguses. Lisaks ei tohi kasutada kosmeetikatoodetes teatud säilitusaineid, näiteks triklosaan.
Pilt, millel on kujutatud must, pimedus</p>
<p>Kirjeldus on genereeritud automaatseltMärgisega toodetes lõhnaained puuduvad või on viidud minimaalseks. Lastele mõeldud toodetes on lõhnaained keelatud. Lisaks on nõutud lõhnaainete vastavus IFRA (The International Fragrance Association) nõuetele.

Üks laps kasutab esimese kolme aasta jooksul 4300 ühekordset mähet! Nõudluse täitmiseks kulub väga palju puidu- ja plastmaterjali. ELi ökomärgis on kehtestanud, et tooraine peab olema säästvalt hangitud ja toodetud.
ELi ökomärgisega mähkmed sisaldavad vähem mürgiseid aineid, värvaineid ja pleegitusaineid. See vähendab allergiliste reaktsioonide, nahaärrituste, toksilise šoki sündroomi, maksakahjustuste ja ei nõrgesta immuunsust. 
Ühekordseid menstruaaltooteid tarbib inimene oma eluajal 11 000–15 000 tükki. Nende tootmine on ressursi- ja kemikaalimahukas ning lagunemine võtab sajandeid. Probleemiga võitlemiseks on kriteeriumid loodud ka kestlikumale valikule ehk menstruaalanumatele. 
Hügieenitooted on ühed kümnest ühekordselt kasutatavast plasttootest, mida Euroopa randades kõige sagedamini leidub. Merereostusega võitlemiseks on kriteeriumites nõuded, et tooted oleksid paremini kõrvaldatavad ja eluringi lõpus keskkonnale ohutumad. 
Kuna intiimpiirkonnad on pikemas kokkupuutes tampoonide, hügieenisidemete ja mähkmetega, siis nendes kasutatavad lõhnad ja kreemid võivad tekitada allergiaid. Seetõttu on ELi ökomärgisega hügieenitoodetes kreemid ja lõhnained keelatud.
Samuti sisaldavad ELi ökomärgisega tampoonid, hügieenisidemed ja mähkmed vähem mürgiseid ja pleegitusaineid. See vähendab allergiliste reaktsioonide, nahaärrituste, toksilise šoki sündroomi, maksakahjustuste ohtu ja ei nõrgesta immuunsust.
Antibakteriaalsete omaduste tõttu kasutatakse tihti hügieenitoodetes hõbeda nanoosakesi ja triklosaani. Negatiivse keskkonna- ja tervisemõju tõttu on ELi ökomärgisega toodetesse nende lisamine keelatud. 

logo

logo

Siseruumide puhastusteenusele on võimalik taotleda ELi ökomärgist. Siseruumide puhastusteenuse kriteeriumides on nõuded muuhulgas personali koolitamisele, puhastusvahendite doseerimisele ja jäätmete sorteerimisele.
Ettevõttel peab olema kehtestatud keskkonnajuhtimissüsteem, milles määratakse kindlaks keskkonnamõjud ja organisatsiooni põhimõtted nende mõjude vähendamiseks.
Vähemalt 50% aastas kasutatavatest tekstiili puhastustarvikutest (lapid ja moppide osad) peavad olema valmistatud mikrokiust.
Töötajaid koolitatakse näiteks vahendite lahjendamiseks kasutama kuumutamata vett, välja arvatud juhul, kui tootja on teisiti kindlaks määranud.

Kas teadsid, et toas seinu värvides saad hoida õhu puhtamana kui tavaliselt?

Ökomärgisega värvidest tuleb poole vähem lahustiaure kui tavapärastest toodetest.
Toodete kasutustõhustust testitakse vastavalt toote liigile, näiteks on nõutud testid katvusele, kulumis- ja ilmastikukindlusele.
Värvide etikettidel on selged juhised, et arvutada enda jaoks vaja mineva värvi kogus, mis aitab vältida üle tarbimist ning üleliigse värvi ostmist.
Värv ja lakk ei tohi muuhulgas olla hingamisteid või nahka ärritav, kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline ega keskkonnale ohtlik.

logo

logo

Jalanõu sisaldab kuni kahtekümmet erinevat materjali, nagu nahk, tekstiil ja polümeerid, mis muudab selle taaskasutamise keeruliseks. Kriteeriumid tagavad, et kasutatud materjalid on keskkonnasõbralikud, vastupidavad ja kergesti taaskasutatavad.
Kingapaari valmistamiseks kulub ca 8000 liitrit vett! Enamik veekasutust tekib siis, kui töötlemata toornahad muudetakse parkimise teel nahaks. Jalatsite kriteeriumid tagavad keskkonnasõbralikud tooted, millel on madal veekasutus!