Liigu edasi põhisisu juurde
Kaardilood
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 02.09.2019  /  Uuendatud: 10.01.2024

Batümeetrilise seire nõue tuleneb veepoliitika raamdirektiivist ning lähtuvalt riikliku keskkonnaseire pinnavee seire allprogrammist tuleb järvenõo batümeetria ehk sügavusmõõdistamine läbi viia kõigis veekogumites vähemalt kord 30-50 aasta jooksul.

2019. aastal toimunud riigihanke tulemusel tellis Keskkonnaagentuur järvede sügavusmõõdistamise seiretöö Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuselt.

 

Tutvu kaardilooga "Eesti väikejärvede batümeetriline seire (2019-2020)"

 

Antud töö üheks eesmärgiks on leida järvedele järgmised morfomeetrilised parameetrid:
 • Veepinna kõrgus (m)
 • Suurim pikkus (m)
 • Laine ajutee (m)
 • Suurim laius (m)
 • Veepeegli pindala (ha/km2)
 • Saarte pindala (ha/km2)
 • Kogupindala (ha/km2)
 • Veekihi pindala (ha/km2)
 • Suurim sügavus (m)
 • Keskmine sügavus (m)
 • Suhteline sügavus (%)
 • Maht (m3)
 • Veekihi maht (m3)
 • Kaldajoone pikkus (km)
 • Kaldajoone liigestatus
 • Keskmine nõlvakalle (kraadi)
 • Batümeetriline ja ruumala kõver (dashboard)