Liigu edasi põhisisu juurde

"Eesti looduse kaitse" kogumikud

Väljaanded & ülevaated
Looduskaitse

Rannamõisa ja Rõude jõgi suubumas Matsalu lahte. Foto: Kaarel Kaisel

"Eesti looduse kaitse" on kogumike sari, mille eesmärk on anda ülevaade Eesti looduskaitse seisust, samuti hinnata nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil seatud sihtide täitmist ning kirjeldada elurikkuse säilimiseks kavandatavaid tulevikusuundumusi. 

Kogumikku on välja antud aastatel 2007, 2011, 2015 ja 2020 ning need sisaldavad suurel hulgal jooniseid, tabeleid ja kaarte. Püüame pakkuda materjali nii ametnikele kui ka tudengitele ja kõigile teistele, kes soovivad saada ülevaadet Eesti looduse kaitses toimunust.

2020. aastal välja antud kogumik oli omal moel kingitus Eesti looduskaitsele, mis tähistas 2020. aastal 110. aastapäeva. Kogumikus käsitletakse enamikke looduskaitse tahke alates klassikalistest looduskaitsealadest ja kaitse alla võetud liikidest ning lõpetades viimase kümnendi jooksul päevakorda kerkinud teemadega, nagu näiteks looduse hüvede ehk ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja igaühe loodushoid. Väljaanne sisaldab ka varasemates ülevaadetes, aastatel 2007, 2011 ja 2015 kajastatud teemasid, tuues välja vahepealsete aastatega toimunud muutused ja trendid. Lisandunud on uued teemad, näiteks looduskaitse rahastamine ning loodus ja tervis. Tekstide koostamisel on andnud oma panuse ülikoolid, sihtasutused ning Keskkonnaministeeriumi haldusala asutused. Kogumikus kasutatud arvulised andmed on üldjuhul esitatud 01.01.2020 seisuga. Andmed, mis on esitatud muu seisuga või nõuavad kasutamisel spetsiaalset viidet, on lisamärkega.