Liigu edasi põhisisu juurde

"Eesti looduse kaitse" kogumikud

Väljaanded & ülevaated
Looduskaitse

Rannamõisa ja Rõude jõgi suubumas Matsalu lahte. Foto: Kaarel Kaisel

"Eesti looduse kaitse" on kogumike sari, mille eesmärk on anda ülevaade Eesti looduskaitse seisust, hinnata nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil seatud sihtide täitmist ja kirjeldada elurikkuse säilimiseks kavandatavaid tulevikusuundumusi. 

Suurel hulgal jooniseid, tabeleid ja kaarte sisaldavat kogumikku anti välja aastatel 2007, 2011, 2015 ja 2020. Sealt leiab infot nii ametnik kui tudeng ja teised, kes soovivad saada ülevaadet Eesti looduse kaitses toimunust.

2020. aastal välja antud kogumik oli omal moel kingitus 110. aastapäeva tähistavale Eesti looduskaitsele. Kogumikus käsitletakse enamikke looduskaitse tahke alates klassikalistest looduskaitsealadest ja kaitse alla võetud liikidest ning lõpetades viimase kümnendi jooksul päevakorda kerkinud teemadega, nt. looduse hüvede ehk ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja igaühe loodushoid. Väljaanne sisaldab ka varasemates ülevaadetes kajastatud teemasid, tuues välja muutused ja trendid. Uute teemadena lisandusid looduskaitse rahastamine ning loodus ja tervis. Arvulised andmed on üldjuhul esitatud 01.01.2020 seisuga. Andmed, mis on esitatud muu seisuga või nõuavad kasutamisel spetsiaalset viidet, on lisamärkega. Kogumiku valmimiseks panustasid ülikoolid, sihtasutused ning Keskkonnaministeeriumi haldusala asutused.