Liigu edasi põhisisu juurde

Keskkonnaportaal - üks värav kõikidele Eesti riigi avalikele keskkonnaandmetele.

Keskkonnaportaal on avalik kaardirakendusega veebiportaal, mis koondab ja avalikustab eri andmekogudes hoitavaid keskkonnaandmeid. Keskkonnaportaal tagab keskkonnaandmete kättesaadavuse avalikkusele ning keskkonnaga seonduvate projektide teostamisel, planeeringute koostamisel ning otsuste langetamisel.

Keskkonnaportaali üheks oluliseks osaks on kaardirakendus, mis võimaldab erinevaid keskkonnaobjekte üheaegselt vaadelda, teha päringuid ning vajalikke kaardikihte alla laadida edasiseks töötluseks kaarditarkvaras.

Samuti saab Keskkonnaportaalis lugeda keskkonda ja kliimat puudutavat sisuteavet: selgitavad ja kirjeldavad teemalehed, andmeallikad, publikatsioonid, indikaatorid (keskkonnanäitajad) ja uudised.

 

Ligipääsetavus

Rohkem infot ligipääsetavuse kohta on leitav siit.

Korduma kippuvad küsimused

Kaardirakendus Andmed & kaart

Millist teavet rakenduses vaadata saab?

Keskkonnaportaali Andmed & kaart rakenduse kaudu tehakse kättesaadavaks riigi hallatavaid keskkonnaandmeid. Suur osa andmetest, mida rakenduses praegu kuvatakse, on Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmed - täpsemad kirjeldused siin: EELISe andmestikud. Kuvatakse ka hüdrometeoroloogilisi andmeid, jäätmekäitluskohtade infot, kütuseseire andmebaasi objekte.

Lisaks andmestikele on kaardirakenduses kuvatud hulganisti ruumiandmeid. Kaetud on kaitstav loodus, sh kaitstavate ja võõrliikide andmed; loodusväärtused (pärandkultuur, ürgloodus) jahindusega seonduv; ulatuslikult on andmeid vee valdkonnast, nii põhja- kui pinnavee osas, samuti veekasutusega seonduvalt. 

Kõik andmeallikad on kirjeldatud siin: Andmeallikad

Paljud andmestikud on kättesaadavad ainult kaardirakenduses.

Kust leian keskkonnaregistri andmed?

6. juunist jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus, millega tunnistati kehtetuks keskkonnaregistri seadus, sätestati õiguslik alus Eesti looduse infosüsteemile ning kehtestati seaduslik alus keskkonnaportaalile. Valdav osa keskkonnaregistri koosseisu kuulunud andmestikest on nüüd EELISe andmed.

Keskkonnaportaali kasutajatele see muudatusi kaasa ei toonud ning andmed on kättesaadavad samadel alustel kui varem.

Kas mõni teave rakenduses ei ole avalik ja juurdepääs on piiratud?

Jah, I ja II kaitsekategooria liikidega seotud objektidel (nt leiukohad, püsielupaigad, seirekohad, liikumis- ja jahpidamispiiranguga alad) on õigusaktidest tulenevalt juurdepääsupiirang, asukohaandmed ei ole avalikud. Neile andmetele on juurdepääs piiratud kasutajaõigustega.

Kellele ja mis otstarbeks antakse rakenduses kasutajaõigused kõikide, sealhulgas juurdepääsupiiranguga andmete nägemiseks?

I ja II kaitsekategooria liikidega seotud andmestikele saab ligipääsu juriidiline isik ametialaseks kasutamiseks.

Eraisik saab infot esialgu esitades päringu @email aadressile. I ja II kaitsekategooria liikide andmestikele saab ligipääsu ainult oma kinnistu kohta.

Kuidas saada kasutajaõigused kõikide, sealhulgas juurdepääsupiiranguga andmete nägemiseks?

Kasutajaõigused antakse ainult registreeritud kasutajatele. Selleks sisene keskkonnaportaali kaardirakendusse ja tuvasta end ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil, ning kirjuta vastav taotlus (vabas vormis) ja andmete kasutamise põhjendus aadressile @email.

  • Taotluses palume kinnitust, et ei levita I ja II kaitsekategooria liikide kohta käivaid andmeid ja selle koopiaid kolmandatele isikutele.

Taotluse rahuldamisel saad teavituse ning järgmisel sisselogimisel ligipääsu eelpool mainitud andmestikele.

Mida peab meeles pidama kasutajaõiguste omamisega?

Olles kasutajaõigusega rakendusse sisseloginud näeb kasutaja I ja II kaitsekategooria liikide leiukohtade ja püsielupaikade asukohti kaardil. Samuti nende liikidega seotud liikumispiiranguga ning jahipiiranguga alade asukohti.

  • Kasutaja ei tohi levitada I ja II kaitsekategooria liikide kohta käivaid andmeid ja selle koopiaid kolmandatele isikutele.
  • Kasutaja ei tohi kasutada piiratud ligipääsuga andmeid isiklikel eesmärkidel.
  • Kasutaja peab viitama kasutatud andmetele.
  • Kasutaja peab järgima looduskaitseseaduse § 53 lõikest 1 tulenevat piirangut, mille kohaselt I ja II kategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites on keelatud, ning muudest õigusaktidest tulenevaid teabe avalikustamise piiranguid.
Kui sageli andmed uuenevad rakenduses?

Kaardiandmeid uuendatakse igaöiselt ning detailandmeid kord nädalas esmaspäeval. Välja arvatud juhul kui andmestikes ei ole muudatusi toimunud või ei ole sage uuendamine põhjendatud. Puurkaevude andmestik uueneb igaöiselt.

Kelle poole pöördun, kui on küsimusi rakenduse või andmete kohta?

Rakenduse üldised ning andmestikke puudutavad küsimused edasta aadressile @email 

Kuidas teavitada valedest andmetest?

Infot korrigeerimist vajavate andmete kohta ootame aadressile @email

Kuidas näen millised kitsendused on minu maaüksusel?

Kitsenduste infot saab vaadata Maa-ameti kitsenduste infosüsteemist - X-GIS 2.0 [kitsendused] (maaamet.ee)

 

 

Avaldatud: 28.10.2021  /  Uuendatud: 10.05.2024