Liigu edasi põhisisu juurde

Abi

Keskkonnaportaal - üks värav kõikidele Eesti riigi avalikele keskkonnaandmetele.

Keskkonnaportaal on avalik kaardirakendusega veebiportaal, mis koondab ja avalikustab eri andmekogudes hoitavaid keskkonnaandmeid. Keskkonnaportaal tagab keskkonnaandmete kättesaadavuse avalikkusele ning keskkonnaga seonduvate projektide teostamisel, planeeringute koostamisel ning otsuste langetamisel.

Keskkonnaportaali üheks oluliseks osaks on kaardirakendus, mis võimaldab erinevaid keskkonnaobjekte üheaegselt vaadelda, teha päringuid ning vajalikke kaardikihte alla laadida edasiseks töötluseks kaarditarkvaras.

Samuti saab Keskkonnaportaalis lugeda keskkonda ja kliimat puudutavat sisuteavet: selgitavad ja kirjeldavad teemalehed, andmeallikad, publikatsioonid, indikaatorid (keskkonnanäitajad) ja uudised.

Üldine abiinfo

Keskkonnaregister

Keskkonnaportaali kaardirakenduse kaudu on kasutajatele kättesaadavad nii keskkonnaregistri seaduse järgi registri koosseisu kuuluvad nimistud kui ka mitmed muud keskkonnaalased andmed.

Kasutajatel on võimalus vajaminevat infot otsida kaardirakendusest, kasutades asukoha otsingut, positsioneerimist, ning lülitades sisse huvipakkuvaid kaardikihte. Samuti saab teha täpsemat päringut detailotsingu kaudu.

Kõiki kaardirakenduses kuvatavaid kaardikihte saab alla laadida nii SHP kui GeoJSON formaadis.

Kaardirakendus toimib ka nutiseadmes, ning võimaldab kasutada asukoha positsioneerimist.

Rakendus töötab kõikides enamlevinud veebibrauserites ja nutiseadmetes. NB! Brauseritest mitte kasutada Internet Explorer, mille platvorm ei toeta uuemate tarkvarade kasutamist.

Laiendatud kasutajaõiguste taotlemiseks palun logige sisse, ning esitage vastav taotlus e-kirja teel aadressile @email.

Andmeallikad

Andmeallikad annab ülevaate Keskkonnaportaaliga seotud riigi andmekogudest ja andmeallikatest, kus hoitakse ja hallatakse erinevaid keskkonnaandmeid ja -teavet. Kasutaja saab portaali kaudu ka liikuda edasi andmekogude veebilehtedele (näiteks KESE, KOTKAS).

Publikatsioonid

Publikatsioonide alla on koondatud keskkonnavaldkonna erinevad uuringud, aruanded jm asjakohased dokumendid ja väljaanded. Keskkonnaportaali kaudu on praegu kättesaadavaks tehtud Analüüsid, Väljaanded ja ülevaated, Kaardilood.

Indikaatorid

Keskkonnaportaali üks osa on keskkonnaindikaatorite teemaleht, mis koondab Eesti keskkonnaseisundit iseloomustavad keskkonnanäitajad. 

Keskkonnaseisundi hindamiseks on vaja tunda keskkonnategurite keerukaid vastastik- ja koosmõjusid, võttes seejuures arvesse nii eluslooduse kui ka eluta looduse tegureid.